Årets sjöräddare utsedda

På årsmötet för den ideella organisationen Sjöräddningssällskapet utsågs 2011 års Årets sjöräddare. Valet föll på besättningen på räddningsbåten Rescue Odd Fellow, med hemmahamn i BUA, som den 5 oktober utmärkte sig i sin förmåga att lösa problem och samarbeta under svåra räddningsförhållanden. Tack vare detta lyckades både haverister, ytbärgare och räddningsmanskapet på Rescue Odd Fellow ta sig helskinnade i hamn.


Foto:

Frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet är en vän i nöden. De rycker ut när så behövs till utsatta på sjö och hav runt om i landet. I vissa fall blir räddningen dramatisk, och då ställs särskilt höga krav på kompetens, samarbetsförmåga och konstruktivt tänkande från sjöräddarna, som arbetar helt ideellt. För att lyfta upp dessa vardagshjältar har Sjöräddningssällskapet instiftat ett pris om Årets sjöräddare. Den 29 maj utsågs Årets sjöräddare för år 2011.
Sjöräddningssällskapets styrelse valde
Valet av Årets sjöräddare togs när Sjöräddningssällskapet höll sitt sedvanliga årsmöte den 29 maj. Urvalet skedde bland 39 särskild föredömliga räddningsinsatser under året. Valet föll slutligen på den räddningsinsats som utfördes av Björn Snellman, Lars Österlund, Jan Stenberg och Christer Berntsson den 5 oktober år 2010. De utgjorde besättningen på båten Rescue Odd Fellow, vars hemmahamn är Bua, vid en räddning som höll på att gå galet. Men tack vare rådiga beslut och god sammanhållning på båten lyckades räddningsuppdraget med den äran.
Motivering
Motivering för utmärkelsen lyder som följer: Rigghaveri i hårt väder. En klassisk sjöräddning, där kvalificerat samspel står i fokus. Att i ett pressat läge fatta instinktiva och korrekta beslut tyder på stor professionalism i det frivilliga uppdraget och ett synnerligen gott sjömannaskap. Och ovanpå det, ett outtömligt engagemang, i sann sjöräddningsanda.
Vad hände egentligen?
Den 5 oktober gick ett larm från JRCC till Sjöräddningssällskapet angående en segelbåt som fått rigghaveri. Båten befann sig 13 nautiska mil sydväst om Varberg. Sjöräddarna i räddningsbåt Rescue Odd Fellow sätter hög fart mot platsen i det hårda väder som råder. Men trots att sjöräddarna fått ingående information om var båten sägs ligga, hittar de först inte båten. Därför skickas även en helikopter ut till platsen för att avsöka området.
Till slut hittar de båten som följer vattenströmmarna och driver vind för våg. Den hårda sjön gör att bordning inte är möjlig. Istället tas ett beslut om vinschning från helikoptern. Då händer det omöjliga. Vinschvajern går av och ytbärgaren faller i vattnet. Sjöräddarna från Sjöräddningssällskapet lyckas rädda ytbärgaren och påbörjar ett försök att bärga båten med hjälp av en bogsertross. Det försöket lyckas och alla kommer till slut hela och oskadade i land. Slutet gott, allting gott
Ideella insatser
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som grundades år 1907. På den tiden var sjöräddningen i landet så dålig att den näst intill var obefintlig. Privatpersoner med engagemang såg då till att bygga upp en egen organisation – Sjöräddningssällskapet – ett sällskap som än idag är livsavgörande för många som hamnar i blåsväder på sjön. Totalt gjordes 1419 utryckningar år 2010 från de 64 bemannade räddningsstationerna. Sjöräddningssällskapet står därmed för 70 % av alla utryckningar till sjöss. Detta sker helt utan bidrag från staten. Stödet kommer istället från enskilda och företag som stödjer den ideella föreningen ekonomiskt. Samtliga av de 2 000 sjöräddare som står beredda land och rike runt för att rycka ut när så behövs arbetar helt ideellt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *