Båtlivet vid åskoväder

Åskoväder till havs är vackra skådespel, men de är inte helt ofarliga för seglare eller motorbåtsresenärer. Risken finns att blixten slår ner i båten. Resultatet kan bli skador på skrov och instrument. Även människor kan i värsta fall drabbas av nedslaget.Blixtar är vackra, men kan vara farliga
Foto: Craig Jewell

Stora delar av Sverige har under sommaren drabbats av häftiga åskoväder. Områden har översvämmats av slagregn och blixtar har slagit ner i såväl telefonledningar som djur och byggnader. Det är inte mindre osäkert att befinna sig till sjöss när åskan mullrar igång. Personer som befinner sig till havs i en oskyddad båt löper en stor risk att drabbas av ovädret. Då blixten söker sig till högsta punkten i området är risken stor att få ett nedslag i mast och båttak. Det kan leda till stora materiella skador, att instrumenten slås ut. I värsta fall kan även människor komma till skada.

Risken att få ett blixtnedslag i båten är en på tusen. Det betyder att varje sommar träffas cirka trettio båtar av blixten. De flesta träffar sker när båten ligger i hamn. Anledningen till det är inte att risken är större då, utan att båtar tillbringar mer tid i hamn än ute till havs. Många gånger går det fint att klara båten. Men då risken finns kan det vara klokt att stanna i hamn och gå iland om ett oväder är på ingång. För den som ändå är ute till havs kan ett åskskydd vara till hjälp.

Åskskydd för segelbåt
Risken för att få ett blixtnedslag i en segelbåt ökar med mastens höjd och om det händer sker det nästan alltid i mastens topp. Resultatet är ofta utslagna instrument och materialförstörelse. Instrument som leder ner i vattnet kan till och med orsaka hål i båten. Även personer som befinner sig på båten kan lätt komma till skada. Det är därför klokt att investera i ett åskskydd för segelbåten, i alla fall om båten är av större modell.

Åskskyddet består av en uppfångare på mastens topp som sedan leder bort blixtens elektricitet genom en jordning ut i vattnet. Systemet är varken särskilt dyrt eller krångligt att installera. För att skydda instrumenten finns överslagskydd att installera. Finns det av någon anledning inget åskskydd på båten och åskan börjar mullra går det att göra ett enkelt åskskydd själv. Information och bilder för går att få från Uppsala Universitet på sidan hvi.uu.se

Åskskydd för motorbåt
Då motorbåtar inte är fullt så höga som segelbåtar är risken för ett blixtnedslag i båten mindre. Likafullt finns en risk och om olyckan är framme kan stora skador ske på båten. Ett åskskydd för motorbåt innebär att en metallmast placeras på båten för att fånga upp elektriciteten och sedan avleda den.

Tips
Stäng av all elektronisk utrustning om båten inte har åskskydd. För att undvika att direkt drabbas av ett åsknedslag är det sedan lämpligt att hålla sig borta från elektronisk utrusning, även om den är avstängd. Är masten av metall är det inte lämpligt att befinna sig nära den, då den fungerar som en ledare av elektriciteten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *