Betalar du för mycket för din båtförsäkring?

Det kan bli onödigt dyr affär att försäkra sin båt om man inte håller koll på vad man faktiskt betalar för. Enligt en undersökning som prisjämförelsesajten Compriser gjort på uppdrag av Svenska Dagbladet kan det skilja så mycket som över 400% mellan premierna hos olika försäkringsbolag – för samma båt.

I undersökningen, som publicerades i Svenska Dagbladet den 8:e april, jämförde Compriser försäkringskostnaderna för åtta vanliga båtmodeller hos sju av de största försäkringsbolagen. Och undersökningen visade på enorma prisskillnader mellan olika bolag. Som exempel kan nämnas motorbåten Jeanneau Merry Fisher 655. Hos If kostar försäkringen hela 10 189 kronor, medan Svedea Båtförsäkring endast tar ut 2 284 kronor för samma båt. Och det utan att försäkringarna skiljde sig nämnvärt åt i fråga om kvalitet och innehåll. Det kan med andra ord löna sig att jämföra premierna hos olika bolag och kolla upp vad som ingår i respektive försäkring innan man bestämmer sig.

Många sitter också kvar med samma försäkring som de skaffade när de köpte båten. Men det är viktigt att komma ihåg att försäkringsbolagen endast betalar ut ersättning för det aktuella marknadsvärdet. Så har det gått några år sedan man skaffade sin båt är det mycket troligt att man betalar en dyrare premie än man behöver. Därför kan det vara en god idé att se över sin båtförsäkring med jämna mellanrum och justera försäkringsvärdet – eller kanske rent av byta bolag. I vissa fall kan man till och med få ett mer omfattande skydd och bättre villkor till en lägre kostnad. Men samtidigt som priset är en betydande faktor när det gäller valet av båtförsäkring, så kan det även ha sina fördelar att satsa på ett bolag som specialiserar sig just på båtar. Dessa försäkringsbolag har ofta både erfarenhet och bra kontakter inom båtbranschen och därmed också bättre förutsättningar att kunna erbjuda en snabb och effektiv skadehantering.

Somliga försäkringsbolag har även speciella avtal med båtklubbar, företag och organisationer, som gör att du kan få medlemsrabatt på premien. Självrisken påverkar givetvis också försäkringskostnaden, liksom hur båten är utrustad. Har du bra säkerhetslösningar ombord kan du ibland få reducerad självrisk eller i vissa fall slippa den helt. Ligger båten däremot i en enslig hamn där det sällan vistas folk och risken för stöld är stor kan det påverka självrisken åt andra hållet. Tänk också på var du ska åka med båten. De flesta svenska båtförsäkringar omfattar bara nordiska vatten.

Taggar: