Bra att tänka på inför båtköpet

Sommaren är äntligen här och det finns säkerligen också många båtintresserade som just nu funderar på att köpa en egen båt inför semestern, men det är mycket man behöver tänka på innan man slår till. Annars kan det som verkade vara ett fynd i värsta fall sluka hela semesterkassan och mer därtill. Framför allt gäller det att kontrollera så att säljaren är seriös, att båten verkligen tillhör den som säljer den och att all dokumentation är i sin ordning.

Köper man en båt av en välkänd firma i en fysisk butik har man i regel ett bra konsumentskydd att luta sig mot, men handlar man på nätet behöver man vara extra försiktig. Och det gäller oavsett om säljaren är en privatperson eller ett företag – men särskilt om man planerar att köpa en båt från ett land utanför EU. Det finns till exempel företag som säljer importerade båtar på nätet och ger falska garantier om att båtarna är CE-märkta. Ofta kräver dessa företag pengar i förskott och risken är att man aldrig ser röken av någon båt eller får hem något som mer liknar ett vrak. Köper man en sådan båt i god tro och sedan märker att den i själva verket inte alls motsvarar det som utlovats, så går det allt som oftast inte att få tag på någon ansvarig på företaget i fråga – om det ens existerar.

Det har också hänt att köparen lurats skriva under importhandlingar, vilket gör denne ensamt ansvarig för att båten är korrekt CE-märkt. Ibland är båtarna förvisso märkta, men av aktörer som inte är behöriga att utföra CE-märkning och således är både märkningen som den utfärdade dokumentationen helt värdelös. Om båten då fastnar i tullen – eller om den falska CE-märkningen uppdagas vid en efterkontroll – är det alltså köparen, i egenskap av importör, som får stå till svars. Det behöver kanske inte tilläggas hur viktigt det är att inte bara ögna igenom köpekontraktet och andra eventuella handlingar som man ombeds skriva under – utan verkligen granska dem ingående innan man sätter pennan på papperet.

Det finns oseriösa aktörer i alla branscher och det bästa sättet att skydda sig från att bli lurad är att vara väl påläst. Innan man gör en affär med ett företag som man inte är bekant med är det därför alltid klokt att kontakta Bolagsverket och kontrollera om företaget är registrerat, hur länge det har funnits, vilka som är firmatecknare, dess årliga omsättning etc. Det är också viktigt att kolla upp så att försäljaren verkligen är ägare av båten man har tänkt köpa. Vill man vara säker på att båten inte är anmäld stulen kan man även kontakta Larmtjänst. Gäller det en större båt på över 12 x 4 meter (vilket räknas som fartyg) går det att också kontrollera ägarskapet i Fartygsregistret. Även fritidsbåtar kan finnas med i registrets ”båtsektion”.

På Transportstyrelsens webbplats finns bra guider och information om sådant som man behöver tänka på inför ett båtköp och även en checklista för kontroll av CE-märkning.

Läs mer på: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Tillverka-kopa-salja-och-importera-bat/

Foto: www.flickr.com/photos/eflon/2280409717

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *