Brist på vinteruppläggningsplatser i svenska hamnar

Ojämn fördelning mellan kommunerna
”Vinteruppläggningsplatser i anslutning till hamnarna är en förutsättning för många att kunna ha
båt. Därför är det viktigt att kommunerna prioriterar frågan”, säger Mats Eriksson, VD för Sweboat,
båtbranschens riksförbund, i ett pressmeddelande. Dock visar undersökningen ett ojämt resultat. Av de kommuner som bedriver hamnar för fritidsbåtar är det över hälften som inte har några uppläggningsplatser över huvud taget. I Haparanda är det istället tvärtom, där finns 60 bryggplatser och hela 100 uppläggningsplatser, medan både Gotland och Örebro har 196, respektive 250 stycken vardera av sommar- och vinterplatser.

Båtklubbar och företag bättre på att erbjuda vinterplatser
När det gäller ideella båtklubbar och företag som driver hamnar är dessa över lag bättre på att erbjuda vinteruppläggningsplatser än sina kommunala motsvarigheter. Båtklubbarna kan erbjuda vinteruppläggning för 64% av båtarna och de kommersiella aktörerna har vinterplatser för 76% av de båtar som har bryggplatser hos dem på sommaren. Totalt finns det enligt undersökningen 98 247 sommarplatser och 49 106 vinteruppläggningsplatser tillgängliga i de icke kommunala hamnarna.

Många kommuner saknar båtbottentvätt
Som båtägare rekommenderas man ju också att göra en båtbottentvätt innan man ställer undan båten för vintern. Något som endast är möjligt i 19 av de 66 kommunala hamnarna, åtminstone om man räknar efter iordningställda tvättanläggningar. Av de 67 företag som ingick i undersökningen var det 29 stycken som hade en anläggning och motsvarande siffra för båtklubbarna var 33 av 208.

”Privata och ideella aktörer är helt klart oerhört viktiga för tillgången på vinteruppläggningsplatser. Men kommunerna har en nyckelroll för båtlivets utveckling, inte minst genom möjligheten att avsätta lämplig mark för såväl de kommunala hamnarna som de som drivs av båtklubbar. Ur miljösynpunkt vore det också önskvärt att fler kommuner satsade på anläggningar för båtbottentvätt”, säger Mats Eriksson.

Om undersökningen
Sweboats årliga granskning av förutsättningarna för båtlivet i Sveriges kommuner ligger till grund för utmärkelsen ”Årets Båtkommun” (som 2012 tilldelades Norrköping). I undersökningen ingick primärt kommuner längs kusterna och vid de större sjöarna – totalt 126 kommuner, samt ideella och kommersiella aktörer, som fick svara på frågor gällande bl a service och båtplatser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *