Ekomarine AB får USA-patent på bottenfärg

Ekomarine AB skördar framgångar med sin giftfria och väl fungerande bottenfärg Neptune Formula. Nu har företagets produkt beviljats patent i USA. Nu väntas flera andra länder följa USA:s spår och företaget fortsätter utveckla färgen för en större marknad.


Foto:

Ekomarine AB är företaget som satsat hårt på miljövänliga bottenfärger som effektivt håller marin påväxt borta under lång tid. Arbetet med att utveckla en sådan färg har resulterat i Neptune Formula, en färg som röner stora framgångar på marknaden.

Bottenfärger
Bottenfärger har länge varit ett miljöproblem i den marina miljön. För att hålla påväxten borta från båten har olika miljöfarliga ämnen använts. Ett efter ett har dessa försvunnit på marknaden, inte minst tack vare förbud från myndigheters håll. Det har inte minst gällt mindre båtar. Men problemet har kvarstått, för det har knappast funnits riktigt ekologiskt neutrala alternativ för båtägarna. Det här har Ekomarine AB tagit fasta på, och löst.

Neptune Formula
Företaget Ekomarine grundades år 2002 i syfte att utveckla giftfria bottenfärger för den marina marknaden. Den färg som utvecklades fick namnet Neptune Formula, och lanserades på marknaden år 2009. Samma år fick företaget utmärkelsen Brands with a Consience för sitt arbete med ekologiskt neutrala lösningar på ett rådande miljöproblem. Färgen är en rent bioteknisk lösning och innehåller en blandning av mikroorganismer och komponenter i färgsystemet. Resultatet är ett miljövänligt skydd mot påväxter i marina miljöer.

Patent
För att skydda sin produkt har Ekomarine AB sökt om patent i ett antal länder. En av de viktigaste marknaderna, och en av de hårdast reglerade, har nu också godkänt patentet. Det är USA som var det första landet och i och med att de anses ha den striktaste kontrollen öppnar det här upp för enorma möjligheter för Ekomarine AB. Det är roligt nog att patentet i USA blir verklighet. Grädden på moset blir troligen också att andra länders patentverk kommer att följa efter, och ge Ekomarine AB det skydd för Neptune Formula som de söker. Det borgar för en vidareutveckling av produkten.

EU-bidrag
Det gör även den uppmärksamhet som EU givit företag och produkt. Under sommaren 2010 fick Ekomarine AB också ett bidrag om 8,4 miljoner kronor från EU för att vidareutveckla giftfria färger som är långtidsverkande för större fartyg. Arbetet sker tillsammans med ett rederi och kommer att löpa tre år framåt. Det kommer, om utvecklingen går som det är tänkt med produkten, kunna leda till att även större fartyg kan skyddas på ett miljövänligt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *