Fira Nationaldagen miljövänligt – besök en hamn med Blå Flagg

Blå Flagg är en indikation på att hamnen du besöker håller en miljövänlig och turistanpassad profil, som följer de kriterier och riktlinjer angående miljö, service, säkerhet och information, som satts upp av FEE, Foundation for Environmental Education. I Sverige är det Håll Sverige Rent som ansvarar för att dessa kriterier uppfylls och idag är det totalt 81 svenska hamnar och stränder som klarat kriterierna och får hissa Blå Flagg.


Foto:

Får endast hissa Blå Flagg om alla kriterier uppfylls
Om du besöker en hamn med Blå Flagg kan du vara säker på att hamnen har goda säkerhetsföreskrifter och tillgång till service, samt att både hamnens landområde och vatten är rent och fritt från skräp och föroreningar. För att få hissa Blå Flagg måste hamnen även ha förtöjningsplatser med eluttag, tömningsstation för septiktankar och mottagning av annat avfall, samt toalett och dusch i anslutning till hamnen. Livbojar, stegar, livräddningsutrustning, första-hjälpen, samt nödtelefon ska finnas tillgänglig, likväl som brandsläckare eller vattenslangar. Tydlig information angående vilka miljö- och säkerhetsregler som gäller i hamnen, anvisningar till serviceanläggningar och avfallshantering, samt information om omgivande natur och eventuella sevärdheter ska också finnas väl synlig för besökarna. När det gäller stränder är kriterierna baserade på information, säkerhet, service, vattenkvalitet och strandmiljö.

Årliga kontroller
FEE och Håll Sverige Rent gör årligen oanmälda kontroller och skulle hamnen brista i något avseende måste flaggan halas tills dess att problemen är åtgärdade. Då ska det också anges tydlig information om varför flaggan är halad. Även besökare kan rapportera in brister i hamnen till Håll Sverige Rent. Den officiella säsongen för Blå Flagg börjar på Världsmiljödagen den 5 juni och pågår ända till och med årets slut. Hamnar som innehar Blå Flagg har dock rätt att hissa flaggan redan från om med Kristi Himmelfärdshelgen. För att få ha flaggan hissad måste alla kriterier uppfyllas – skulle man exempelvis stänga serviceanläggningen tidigare, måste flaggan också tas ner i samband med detta.

Individuell Blå Flagg
Även enskilda båtägare som känner att de vill bidra till ett miljövänligare båtliv kan skaffa Individuell Blå Flagg, vilket visar att man aktivt jobbar för att skona miljön – bland annat genom att ta hand om avfall och kemikalier på ett korrekt sätt, hålla rent och respektera djurlivet när man färdas i känsliga naturområden. Är du intresserad av att skaffa Individuell Blå Flagg, hittar du mer information på www.hsr.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *