Fler fritidsbåts- och drunkningsolyckor hittills i år än under hela 2012

Under perioden januari till och med augusti i år hade 28 personer avlidit (eller rapporterats saknade) till följd av fritidsbåtsolyckor i svenska farvatten. Det är fem fler än under hela förra året. Enligt statistik från Transportstyrelsen inträffade 22 fritidsbåtsrelaterade olyckor under 2012, medan det hittills i år skett hela 26 olyckor med dödlig utgång. Däribland en tragisk incident med en aluminiumbåt som körde upp på land efter att ha krockat med en boj utanför Örnsköldsvik, där tre personer omkom och en skadades mycket svårt.

Även antalet rena drunkningsolyckor i samband med bad har ökat markant i år i jämförelse med föregående år. Bara under sommarmånaderna har hela 60 personer drunknat av totalt 97 sedan januari 2013. Det är den högsta dödssiffran sedan 2006. Förklaringen kan dels vara vårens förrädiska isar som skördade ett antal liv i början av året, dels att vi precis som 2006 har haft en otroligt fin sommar i år med mycket aktivitet till sjöss och kring våra vattendrag, sjöar och havsstränder.

Bra väder lockar givetvis fler att ge sig ut på sjön och oftast då tillsammans med familj och vänner. Endast i fyra fall var de omkomna ensamma ombord på sina båtar när olyckan inträffade, däribland en ensamseglare som föll överbord nattetid och en man som förgiftades av sin båtvärmare och avled i sömnen.

Majoriteten av olyckorna har dock skett i öppna rodd- eller snurrebåtar och den övervägande delen av dödsfallen orsakades av drunkning. Framför allt drabbades personer över 40 år. Inga tonåringar finns bland de avlidna. Den äldsta var 75 år – den yngsta var endast 10 år. Ofta skedde olyckorna i samband med fiske och det är konstaterat att åtminstone två av de döda hade flytväst på sig. Transportstyrelsen har dock inte kunnat ta fram någon statistik rörande förekomsten av alkohol vid olyckstillbuden.

De flesta olyckorna skedde i hamnar, vattendrag och mindre insjöar där den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsarbetet. Totalt 12 personer omkom inom statligt räddningsområde, d v s runt havskusterna, samt i Vänern, Vättern och Mälaren, där Sjöfartsverket står för sjöräddningsledningen. Inga dödsolyckor har hittills skett på öppet hav eller längs Västkusten.

Transportstyrelsens rapport gällande fritidsbåtsolyckor finns att läsa på:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Olycksstatistik—fritidsbatar/

Foto: Riccardo Palazzani, Flickr.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *