Automatiskt bortforslande av inläckt- eller regnvatten

Detta är ett kort frågeformulär för en ny båtrelaterad produkt som är under utveckling. Denna skall automatiskt forsla bort vatten som har regnat, skvätt eller läckt in i öppna fritidsbåtar. Konstruktionen utnyttjar en naturkraft och därför behövs ingen extern kraft från t.ex. motor eller batteri.

Hoppas Du kan tänka dig att ta några minuter till att besvara dessa frågor!

1. Vilken typ av lösning (skopa, kapell, självdränering) använder du idag för att forsla bort vatten som läckt, skvätt eller regnat in i din båt?

2. Vilka är de främsta nackdelarna med denna lösning?

3. Hur mycket skulle du vara villig att betala för en automatisk lösning?

4. Hur skulle du rangordna följande alternativ från 1 till 5 där 1 är det alternativ du tycker är viktigast:
• Pris
• Diskret design
• Hastighet på avlägsnande av vattnet
• Ljudnivå
• Enkel att installera och använda


Skribent: Mikael

Kommentarer

 • 1.enkel att installera
  2.pris
  3.diskret design
  4.ljudnivå
  5.hastighet på avlägsnande vatten

  Skribent: tebe47
Logga in eller registrera för att kommentera.