Radiostörning från dieselmotor?

Jag har fått problem med mottagning av låga frekvenser vid motorgång.
NAVTEX, 512 kHz, ger störd text när motorn går samt längre avstånd från sändaren. DGPS mottagaren tappar tidvis signal när motor går. Visar sig som ”grön-gult” på ap GPS MK 9. Med Philips DGPS mottagare, vars LED-lampa för signal ibland är släckt. Tar jag bort parameter för DGPS i ap:n är det grönt, d.v.s. OK.
Problemet har uppstått efter byte av motor till VP MD2030D med standard generator samt laddningsfördelare Odelco CD 150 RC.
Det är rejält knaster i kortvågsmottagaren i frekvensområdet 200 kHz till 2000 kHz med motorn startad.
Tidigare var det en MD11C med eftermonterad 70 amp. generator och fördelningsrelä, som fungerade OK.
Jag har ett subjektivt intryck av att störningen tilltar med tiden.Skribent: Bertil Björklund

Kommentarer

  • Hej Bertil!
    Har tidigare haft störningar som kom från generatorn på min dieselmotor. Genom att montera en avstörningskondensator som inköpts på en billjudsfirma för några tior försvann störningarna.
    MVH
    Janne

    Skribent: Jan Goblirsch
Logga in eller registrera för att kommentera.