Kemi för Båtfolk-Ny kurs på Göteborgs Universitet

Hej!

Det startar en ny kvällskurs på GU i vår som heter Kemi för Båtfolk. Kursen ska ta upp ämnen som utveckling av bottenfärger, korrosion, övergödning och mycket annat. Inga särskilda förkunskaper krävs!
Om du är intresserad av detta finns mer info på:
http://www2.chem.gu.se/utbildning/grundutbildning/aktuella/KEN740.html
Anmälan sker till studievägledare Per-Erik Hagström Tel. 031-7722746

Skribent: SaraJ
Logga in eller registrera för att kommentera.