Förstudien kring upplevda miljö- och säkerhetsproblem i Stockholms skärgård

Är det någon här som tog del av Sjöfartsverkets undersökning och svarade på frågorna som fanns på Sjöfartsverkets hemsida?
Förstudien är sammanställd och finns att ladda ner på http://www.sjofartsverket.se (Sjötrafikområden Stockholm-Mälaren)

Skulle vara kul att höra lite åsikter och funderingar.
Är själv lite besviken på att Svensk båtsport felaktigt dyker upp.

När man nämner båtsport så får man inte förväxla lek med den egna sportbåten och seriös tävlingsverksamhet.
Inom Svensk båtsport så är miljön och säkerheten oerhört viktigt och det utvecklas ständigt.
För att få framföra en tävlingsbåt så krävs det att föraren har både Förarintyg och högfarts/manöverintyg medans kartläsaren bara behöver Förarintyg.
Hur ser det ut på fritidsbåtssidan?
Jo så länge inte fartyget överstiger 12x4m så krävs inga intyg eller körkort.
Det finns idag inget som säger att en 6 åring inte får framföra en snabbgående båt i ex. 45knop.
För att inte säkerheten för åskådarbåtar och andra passerande fartyg ska äventyras under pågående race så finns det flertalet bevakningsbåtar som håller dessa en bit från aktuell banstreckning. Det skulle dock underlätta om media och ex. Sjöfartsverket hjälpte till att upplysa båtfolket någon dag innan om att det kommer att vara båtracing t.ex. på Ingaröfjärden mellan de här klockslagen.

När det gäller miljön så kommer utombordsklassernas 2taktare att bytas ut till 4takts motorer inom några år, varpå utsläpp och ljudnivå kommer att sänkas något.
Ex. Så finns det idag en juniorklass där endast 15hk 4takts motorer tillåts och sen en tid tillbaka så diskuteras och testas det för en ev. ny rundbaneklass (katamaraner) för endast 4takts motorer (Formula Four).
En underhållande, billig, tyst och miljövänlig båtracing är något som jag och många andra tycker är värt att sträva efter.

Vattenskotrar nämns även i denna förstudie.
Varför inte göra som på utombordssidan, dvs förbjud försäljningen av 2takts versioner från och med ex. år 2006!?
Det finns mycket att göra för att förbättra båtlivet för de allra flesta, och inom 10 år så tror och hoppas jag att det här hänt en hel del positiva förändringar.

//Magnus DahlbergSkribent: MD
Logga in eller registrera för att kommentera.