Halvdana simkunskaper bland svenskarna

Vackert väder, sol och värme får allt fler att flockas till badstränderna och därmed ökar också risken för drunkningstillbud. Bara under juni månad avled 21 personer i drunkningsolyckor, vilket är den högsta siffran sedan 1999, och då var det inte ens fint väder under största delen av månaden. Enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet hade minst fyra personer drunknat under de första tio dagarna i juli och om det varma vädret håller i sig befarar de att siffran kommer att öka dramatiskt innan månaden är över. Simkunnighet är många gånger en avgörande faktor för hur man ska klara sig i en nödsituation och Svenska Livräddningssällskapet har länge velat att simkunnighet ska vara ett krav för att få godkänt betyg i idrott i årskurs 6. Men fortfarande är det runt 13% av den svenska befolkningen som inte uppfyller de önskade kraven på simkunnighet.

Definitionen för simkunnighet är att man efter att ha ramlat i på djupt vattnet och fått huvudet under ytan ska kunna ta sig upp till ytan igen och därefter simma minst 200 meter, varav 50 meter på rygg. Men enligt en färsk undersökning som gjorts av YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If uppger bara 28% av de tillfrågade (motsvarande fler än var fjärde svensk) att de inte har simmat 200 meter de senaste tio åren. Endast 34% av de tillfrågade svarade att de hade simmat 200 meter under det senaste året, medan 8% uppgav att de aldrig hade simmat 200 meter.

Simkunnighet ökar både chanserna att överleva om man själv hamnar i trubbel och möjligheterna att rädda livet på en annan person som råkat illa ut. En tidigare undersökning som också utfördes av If visade dock att bara hälften av svenskarna trodde sig kunna klara av att rädda någon annan från drunkning. Sex av tio män ansåg sig vara kapabla till att rädda en annan människa från drunkning medan bara fyra av tio kvinnor sade sig kunna göra det.

Även försäkringsbolaget Trygg-Hansa utförde nyligen en liknande undersökning i samarbete med undersökningsföretaget Novus och där framkom det att hela 15% av svenskarna någon gång varit med om ett tillbud där någon varit nära att drunkna. Tittar man specifikt på män så var siffran ännu högre – 18% (d v s nästan var femte svensk man). Trygg-Hansas undersökning visade även den trista resultat gällande simkunnigheten. Fyra av tio svarade att de hade simmat 200 meter under det senaste året och en av fem angav att de inte simmat 200 meter under de senaste fem åren. 44% uppgav dock att de kunde hålla sig flytande längre än tio minuter i vatten inomhus.

Risken är att många överskattar sin förmåga och tror att det de klarade av i unga år fortfarande gäller, men precis som med allting annat så behöver även simkunskaperna fräschas upp med jämna mellanrum för att inte bli rostiga. Det är också stor skillnad mellan att simma 200 meter i en uppvärmd bassäng och klara av att simma samma sträcka i kallt, öppet vatten efter att man kanske ramlat i med huvudet före eller har en annan person att släpa på. Därför är det alltid klokt att simträna åtminstone några gånger per år för att hålla färdigheterna i form. Det ger en extra trygghet under badsäsongen.

Foto: Giåm/Guillaume Baviere (www.flickr.com)
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/