Hamnar > Hjälmaren > Björkön

Björkön

Gästbrygga
Kustkort: - Hjälmaren
GPS position: 59°17,5 N 15°33,4 E Skärgårdskort:
-

Hamnvärd:Örebro kommun
Hemsida:https://www.orebro.se/kultur--fritid/natur--parker/natur---kulturreservat/bjorkon.html

Björkön är en av de större öarna i Hjälmaren. Det är en lövskogsklädd ö, där delar av skogen innehåller riktigt gamla träd av ek, lind och ask. Tidigare har det funnits en gård ute på ön där man odlade marken och hade djur som betade i skogen. Det öppna odlingslandskapet finns kvar på mitten av ön. Naturreservatet omfattar även omkringliggande vattenområde och mindre öar runt Björkön.

På den södra delen av ön finns en angöringsplats med brygga. Därifrån leder en stig genom skogen längst med östra strandkanten upp mot mitten på ön. Följer du stigen kommer du ut i det öppna odlingslandskapet i mitten på ön. På vägen upp kan du se spår av bävrarna som lever på ön. Du kan även se spår av Hjälmarens sjösänkning, som gjordes på slutet av 1800-talet. Den gamla strandlinjen ser du tydligt längst med delar av stigen där marken spolats av vågorna och stenar slipats runda. En gammal väg leder sedan tillbaka till angöringsplatsen. Längst med vägen kan du bland annat se gravrösen från bronsåldern.

Naturreservatet är 476 hektar och bildades 2019. Det förvaltas av Örebro kommun.

Har du en bild från Björkön? Ladda upp bild

Kommentera och betygsätt Björkön

Säkerhet
Kommentar:

Betyg:Miljö
Kommentar:
Hamnens trivsel, ordning, skyltning...

Betyg:Toaletter
Kommentar:

Betyg:Duschar
Kommentar:

Betyg:

Samlat omdöme
Kommentarer:

Samlat betyg:


Namn:


Epost:Ange koden från bilden: