Mängder av kemiska stridsmedel funna i Östersjön

Efter andra världskrigets slut dumpade de allierade mängder av kemiska vapen i Östersjön och efter att ha spenderat årtionden på havets bottnen har dessa nu börjat rosta och läcka. Med hjälp av sjömätningsfartyget Balticas sonarutrustning har Sjöfartsverket upptäckt runt 39 000 objekt i det 1 700 km² stora dumpningsområdet mellan Gotland, Lettland och Polen, varav upp till 10 000 föremål misstänks innehålla någon form av kemiska stridsmedel.

Sjöfartsverkets kartläggning av området utgör en del av EU-projektet Chemsea, där Sverige samarbetar med Finland, Tyskland, Polen och Lettland för att lokalisera de kemiska stridsmedel som tros ha dumpats efter andra världskriget i bland annat Gotlands- och Gdask-djupen. Projektet innefattar också att analysera vilka risker dessa kemikalier kan medföra för Östersjöns ekosystem och miljön i stort. I dagsläget kommer dock inte objekten som har identifierats att tas upp. Chemsea-projektet kommer att fortgå till 2014 och först när kartläggningen är klar kommer de medverkande länderna att kunna ta ett beslut om hur de kemiska vapnen ska hanteras. Försvarsmakten ska dock se över riskerna med den funna minlinjen för att avgöra om man behöver vidta några åtgärder gällande denna.

Förutom kemiska stridsmedel och minor har Sjöfartsverket även funnit 20 skeppsvrak, som tidigare varit okända, däribland ett örlogsfartyg från början av 1900-talet, samt ett sovjetiskt bombplan, som tros ha störtat under andra världskriget. Planet är visserligen av den amerikanska modellen Douglas A20, men Sovjet köpte en stor del av dessa plan och många användes som torpedbombare av den sovjetiska flottan. Sjöfartsverket har tagit kontakt med svenska, ryska och finska experter för att försöka ta reda på var planet kommer ifrån och hur det hamnade där.

Taggar:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *