Mobila polisstationer i Stockholms Skärgård

För andra sommaren i rad kommer Sjöpolisen erbjuda mobila polisstationer i Stockholms Skärgård. Polisstationerna är ett led i att nå ut till allmänheten och öka tryggheten för alla som vistas i området.

Den åttonde juni kommer de mobila polisstationerna igång i Stockholms Skärgård. De kommer att finnas till hands för boende och gäster för att bedriva den service och agera brottsförebyggande. Det blir andra sommaren i rad som de mobila polisstationerna kommer att finnas, och för Sjöpolisen är det ett led i att få en bättre service till allmänheten. 


Polisbåt 90

Nygammal idé
Sjöpolisen består som mest av 56 personer, som under högsäsong arbetar med utryckningsverksamhet och utredande arbete. Arbetsområdet är i första hand att övervaka sjötrafiken, men även tryggheten på själva öarna ligger inom sjöpolisens område. Idén med mobila polisstationer har redan tidigare gjort succé på land. I Stockholm är konceptet väl beprövat på platser som Stureplan och Medborgarplatsen. Resultaten har varit mycket goda, och lett till att alltfler velat kontakta polisen. Sedan sommaren 2009 arbetar nu Sjöpolisen på samma sätt ute i skärgården, en plats där få människor på ett naturligt sätt kommer i kontakt med polisväsendet. 

Förebyggande insatser
En stor del av det arbete som kommer att ske på de mobila polisstationerna handlar om förebygande insatser. Här kommer information att erbjudas vad gäller den nya fyllerilagen och hur det går att förebygga båtstölder och inbrott. Kunskapen om hur många brott som egentligen begås i skärgården är liten, då mörkertalet tros vara stort. Genom att aktivt närvara och skapa kontakt med medborgarna hoppas polisen kunna minska mörkertalet, och skapa en mötesplats där en bra relation kan etableras. Förra sommaren gav de mobila stationerna resultat, inte minst genom att alltfler började ringa till polisens tipstelefon. 

Platser
I år kommer polisstationerna att finnas tillgängliga för boende och gäster vid specifika hamnar under en timme varannan vecka mellan den 8 juni till och med september. Båtarna kommer att finnas på plats på Östanå, Furusund, Möja, Sandhamn och Utö enligt följande schema: 
– Tisdag
(8 och 22 juni, 6 och 20 juli, 3,17 och 31 augusti och 14 och 28 september)
Östanå, vid färjan  kl 12.00
Furusund, Gästhamnen kl 15.00

– Onsdag
(9 och 23 juni, 7 och 21 juli, 4 och 18 augusti och 1, 15 och 29 september)
Möja, Kyrkviken  kl 13.00
Sandhamn, Lotsbryggan kl 15.00

– Torsdag
(10 och 24 juni, 8 och 22 juli, 5 och 19 augusti och 2, 6 och 30 september)
Utö, Gruvbryggan  kl 15.00

Undantag kan ske, om akuta uttryckningar krävs. Information om en eventuell försening ges tack vare ett gott samarbete mellan skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och polisen. Tillsynsmannen kommer vi behov att informera om försening eller ändring av schema. Polisen kan också alltid nås genom sin tipstelefon, med nummer: 073 – 910 00 01

Foto: Fotografiet är taget för polismyndighetens räkning av Ragnar Lilliestierna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *