Ökat antal drunknade i svenska vatten

Siffror från årets fem första månader visar att antalet dödsfall till sjöss ökar. Redan till och med maj har 27 personer omkommit till sjöss, och då har inte ens båtsäsongen tagit fart på allvar. Det visar siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Samtidigt visar siffror från If att allt för få är kunniga inom livräddning.


Foto:

Antalet drunkningsolyckor som leder till att en person avlider ökar markant. Det visar siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Antalet döda från drunkningsolyckor har nästan fördubblats jämfört med förra året. Samtidigt visar färska siffror från försäkringsbolaget If att bara hälften av alla svenskar skulle kunna rädda en person som håller på att drunkna.

Dyster statistik
Statistiken för 2011 från Svenska Livräddningssällskapet vad gäller drunkningsolyckor med dödlig utgång är dyster läsning. Den visar att hela 27 personer omkommit på grund av drunkning de första fem månaderna. Bara i maj omkom tio personer. Antalet omkomna för våren 2011 är därmed nästan dubbelt så många som omkom under samma tid förra året. Under 2010 års första fem månader hade 14 personer omkommit genom drunkning.

Värre tider att vänta
Dessa siffror bådar inte gott för sommaren, om trenden håller i sig. Semestermånaderna, då de allra flesta båtresenärer är till sjöss, är den tid då också de flesta drunkningsolyckor sker. Juni och juli är vanligen de allra värsta månaderna. I juli förra året skedde till exempel 25 olycksfall med dödlig utgång till sjöss. Av dessa var sex stycken barn under 18 år. Antalet tillbud där en person nästan håller på att drunkna är långt mycket större än så. Många i och runt sjöar och kuster har kunskaper om livräddning, och varje år räddas mängder med personer som av någon anledning trillat i vattnet och inte kan ta sig i land själv av dessa personer.

Livräddning
Det kan lugnt sägas att en hel del liv räddas tack vare att någon med kunskaper om livräddning finns i närheten. Tyvärr är andelen svenskar som verkligen kan livrädda alltför låg, i alla fall om vi tänker till vilket värde som denna kunskap har. I en undersökning från If, som utförts av företaget YouGov, framkommer det att endast hälften av invånarna har kunskap om hur livräddning går till i vatten. Män anser i högre grad att de kan livrädda än kvinnor. Bara 4 utav 10 kvinnor svarade att de kunde livrädda någon som håller på att drunkna. Bland männen var det 6 utav 10 som uppgav att de skulle kunna undsätta en person som håller på att drunkna.

Svenska Livräddningssällskapet.
Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som arbetar för att öka sjösäkerheten i landet. Deras fokus ligger på att minska antalet omkomna på grund av drunkning. Det görs inte minst genom att sprida kunskap om vatten, simning och livräddning. Bland annat utbildas årligen en mängd simlärare och livräddare i organisationens regi. Svenska Livräddningssällskapet sammanställer också regelbundet statistik över drunkningsolyckor med dödlig utgång. En av de mer praktiska insatserna som Svenska Livräddningssällskapet gör är att tillhandahålla flytvästar via olika flytvästdepåer. Totalt finns 280 olika depåer runt om i landet. Kunskap, simkunnighet, sunt förnuft, nykterhet och flytväst skapar tillsammans en trygg vattenvärld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *