Oljeutsläpp i Vänern

Under onsdagen den 21 juli upptäcktes tjockolja på ytan av Vänern, strax utanför Karlstad. Larmet kom från en privatperson som sett den klibbiga sörjan. Tack vare den snabba upptäckten och gynsamma vindar kunde skadeverkningarna av olyckan snabbt begränsas.


Foto:

Det var vid det nedlagda industriområdet i Älvenäs som en en privatperson under onsdagskvällen upptäckte att den förväntade spegelblanka ytan på Vänern var täckt av tjock smetig olja. Personen i fråga slog snabbt larm om upptäckten, vilket gjorde att kustbevakning och räddningstjänst och andra aktörer kunde agera snabbt för att begränsa skadorna.

Begränsad
Vindarna låg som tur var åt rätt håll under den tid som utsläppet skedde. Oljan drog sig mot land och det gjorde räddningsarbetet något lättare. Oljebältet, som kom från en läckande cistern i området, spred sig inte nämnvärt. Länsar kunde snabbt läggas ut runt det drabbade området. Under torsdagen kunde sedan oljan plockas upp av en slamsugningsbil. För att komma åt ordentligt, rensades ett stort vassområde. Länsarna kommer att ligga kvar i området under en tid, för att säkra att ingen olja sprider sig vidare inom området.

Läckan stoppad
Det var också relativt lätt att hitta orsaken till oljeförekomsten. Det var en rörledning på den gamla Svenska Rayonfabriken som sprungit läck. Troligen har den enorma värmen nu under sommaren gjort att tjockolja värmts upp och blivit alltmer rinnande. Det i sin tur gjorde att den kunde läcka ut. Då systemet inte använts på ett antal år var det ingen som hade koll på statusen för cisternerna.

Kustbevakningen
Räddningsarbetet skedde under ledning av Kustbevakningen. De har som uppgift att ansvara för räddningsaktionerna efter ett oljeutsläpp till havs och i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Ansvaret gäller också den olja som sköljs upp på stränder. Den olja som läcker ut på land har respektive kommun ansvaret för att sanera tillsammans med räddningstjänsten och länsstyrelsen. Till sin hjälp har myndigheterna Naturvårdsverket, som bedömer hur illa utsläppet är för natur och människor.

Efterverkningar
Totalt hann ungefär tusen liter olja läcka ut innan räddningstjänsten kunde få bukt med läckaget. Polisen fick under onsdagen i uppgift att utreda om det finns något oegentligt med händelsen, då en anmälan om miljöbrott har upprättats. Men troligen kommer ingen att kunna ställas till svars. Under åren har mängder med ägare över området kommit och gått. Nuvarande innehavare har fått uppgift om att området skulle vara sanerat, vilket nu visat sig inte stämma.

Skador av olja
Oljeutsläpp har varit ett omtalat ämne den senaste tiden. Under våren och sommaren har två enorma oljeläckage orsakat stor skada i USA respektive i Kina. Det här blev, som tur var, ingen upprepning av dessa katastrofer, utan mer en påminnelse om hur lätt en olycka kan inträffa. Det här var heller inte första gången som olja spridits i Vänern. Så sent som i april i år upptäcktes att två kubikmeter smörolja läckt ut från Gruvöns Bruk. Även denna olja kunde snabbt samlas upp.


Foto:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *