Omorganisation och ökade anslag för Kustbevakningen

Kustbevakningen har nyligen genomfört en omorganisation av sin operativa verksamhet. Numera delas landets vatten in i två olika regioner, från att tidigare delats in i fyra. Samtidigt får Kustbevakningen ett extra anslag utifrån statsbudgeten, ett anslag som ska gå till underhåll och drift av fartyg.


Foto:

Det händer mycket på Kustbevakningen just nu. Myndigheten håller precis i dagarna på att genomföra en större omorganisation. Den kommer att leda till att den operativa verksamheten får en annan regionsindelning. Samtidigt kan Kustbevakningen se fram emot ett tillskott om totalt 90 miljoner i kassan de närmaste tre åren. Dessa pengar ska i första hand gå till underhåll och drift av myndighetens fartyg.
Två regioner
Den nya omorganisationen har precis blivit verklighet och gäller sedan den 1:a oktober. Det är framför allt den operativa verksamheten som har förändrats. Tidigare var den operativa verksamheten uppdelad på fyra regioner, men nu är det bara två stycken kvar. Ledningarna för de två operativa regionerna sitter numera i Göteborg, Käringberget, respektive Stockholm Nacka Strand. De ledningar som tidigare satt i Karlskrona respektive Härnösand har fått flytta till de två kvarvarande ledningarna. Däremot kommer det att finnas samverkanskontor kvar på de båda orterna. Där finns det handläggare med ansvar för den regionala samverkan placerade. Som tidigare kommer huvudkontoret att vara placerat i Karlskrona.
Fartygen kostar
I höstens budget som presenterades av regeringen nyligen meddelades att det kommer att bli ett tillskott i kassan framöver för Kustbevakningen. Det höjda anslaget lyder om totalt 90 miljoner kronor fördelat på tre år med start år 2012. Pengarna skjuts till som ersättning för de ökade omkostnader som Kustbevakningen har, framför allt när det gäller drift och underhåll av de fartyg som finns i myndighetens ägo. För närvarande byggs till exempel två stycken fartyg, ett kombinationsfartyg och ett sjöövervakningsfartyg på ett varv i Estland. Den operativa verksamheten i övrigt får som budeten är lagd inga ökade anslag.
Vad gör Kustbevakningen
Kustbevakningen är en civil myndighet under Försvarsdepartementet. Det ligger på deras bord att se till att övervaka såväl sjötrafik som fiske i de svenska farvattnen. Som privat båtresenär märks Kustbevakningen främst vid kontroller av båtar och skeppare samt när en olycka skett. Det är nämligen i första hand Kustbevakningen som kontrollerar nykterheten, att trafikreglerna följs i farlederna, och det är Kustbevakningens uppgift att rädda någon i sjönöd. Till det kommer att Kustbevakningen ska samordna den sjöinformation vi civilister behöver när vi för fram våra båtar över vattnen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *