Registreringsavgift för båtar och skepp med undantag

Den 1:a januari i år blev registerhållningen för båtar och fartyg avgiftsbelagd. Avgifterna ska spegla de faktiska kostnaderna för registret och utgår varje år. Den som vill avregistrera sin båt från registret, eller som inte anmält ägarbyte som skett innan förra årets slut, har fortfarande möjlighet att göra detta avgiftsfritt. Den chansen beror på att Transportstyrelsen inte hunnit med att informera båtägarna om ändringarna.


Foto: Avregistrera för att undvika avgifter, eller inte? Det är frågan…

Registrering eller inte av båtar har varit en het fråga i båtbranschen i många år. Idag gäller att registrering av skepp måste ske och större båtar kan registreras vid förfrågan. Sedan den 1a januari 2011 är registreringen av båtar och skepp i Sverige belagd med en avgift . Huvudprincipen är att alla ägare av större båtar ska betala denna avgift.

Vilka registreras
Det är inte alla båtar som behöver registreras. Så var det förr, men nu gäller andra regler. Alla båtar över fyra meters bredd och tolv meters längd räknas som skepp och ska registreras hos Transportstyrelsen i fartygsregistret. Även båtar med en längd om minst fem meter kan registreras o ägaren så vill och är de till för yrkesmässig trafik måste de registreras. Dessa flyttyg går under epitetet ”båt”. Båtar mindre än fem meter registreras sällan, om det inte finns särskilda skäl att göra det. Det finns tankar om ett fritidsbåtsregister, men det är än så länge inte något som beslutats om, utan ligger mer under övervägande.

Betalning av avgiften
Transportstyrelsens nya avgifter tas ut i form av faktura vid registrering och vid utdrag av registret. En avgift tas även ut för registerhållningen. Kostnaden för registerhållningen är 300 kr, och ska spegla den faktiska kostnaden för det arbete som krävs. Avgiften kommer staten till godo, och läggs i den allmänna stadskassa. Det är enbart för avregistreringar vid skeppsbrott eller liknande som undantag ges.

Frivilligt för båtar
Båtregistret är i många fall en frivillig insats från båtägaren. Då båtar inte behöver vara registrerade i båtregistret om de enbart används för privat bruk och är under 12*4 meter, finns möjligheter att undgå avgiften helt och hållet. Det gör båtägaren helt enkelt genom att avregistrera båten från registret.

Slippa avgiften
Den som inte har hunnit avregistrera båten eller inte anmält ett ägarbyte innan den 31 december har fortfarande chans att undvika de nya avgifterna. Ägarna har fram till den 30 april att ändra i båtregistret, helt utan kostnad. Det gäller vid försäljning och det gäller vid avregistrering. Det var meningen att alla registrerade båtägare skulle få information om avgifterna som nu gäller utskickat till sig. Men så har inte hänt. Det är därför Transportstyrelsen ger detta anstånd.

Bra med registrering
Även om det numera utgår en avgift för registrering är det värt att tänka på fördelarna med att ha båten i registret. Den främsta fördelen är att båten inte blir lika åtråvärd som stöldobjekt. Blir den ändå stulen så är det lättare att hitta den igen. Dessutom underlättas sjöräddningsarbetet. Det är således inte bara en kostnad att ha sin båt i registret.

Mer information om vad som gäller för registrering och registerhållning av båtar och fartyg finns att få på Transportstyrelsens hemsida: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *