Sjöfartsnyheter under Almedalsveckan

Just nu pågår den stora politikerveckan på Gotland. Då diskuteras framtidens visioner, kommande planer och blivande samarbeten. Ämnena spänner över ett vitt område, och visst är sjöfarten med på mer än ett hörn. Även om veckan bara hunnit halvvägs, har flera evenemang redan avtecknats.
KBV 002 Triton
En av de myndigheter som satsar mest krut på att få delta under Almedalsveckan är Försvarsmakten. De har bland annat fartyget KBV 002 på plats i Visby, med fullt manskap ombord. På fartyget händer det viktiga saker. En av de mest symboliska är handslaget mellan generaldirektörerna för Försvarsmakten (Ulf Bengtsson) respektive Kustbevakningen (Judith Melin) efter ett intressant seminarium om sjöfarten på däcket av KBV 002 Triton. Handslaget gällde det avtal som tecknats mellan parterna vad gäller ett utökat samarbete mellan de två myndigheterna. Syftet med avtalet är att samordna resurser, till exempel vad gäller utbildning och övningsverksamhet. Planen är att effektivisera de båda myndigheternas insatser.
Ger konkreta förändringar
Samarbetet ska resultera i konkreta samordningsinsatser. En av dessa planer som finns för närvarande är ett samarbete runt dykprovens certifiering, samt ett gemensamt arrangerande av årsproven. Dessutom ska kvaliteten i sjölägesinformationen förbättras. Framöver kommer övningsverksamheten, larmrutiner, beredskap och resurserna inom området för räddningstjänsten att få egna handlingsplaner inom ramen för den nya samverkan. Gå in på www.kustbevakningen.se för mer information om avtalet och dess konsekvenser.
Sjöfartspuben
Även mer landfasta händelser har hunnit gå av stapeln. För fjärde året i rad arrangerades en Sjöfartspub under Almedalsveckan. Platsen är Hamngatan 3 och gästtalare var inte minst Anders Vikström och Catharina Elmsäter-Svärd. Anders Vikström är behfälhavare på isbrytaren Atle och ämnet för hans tal var Nordostpassagen och dess möjligheter. Anders talade även om de svårigheter som finns med den arktiska transportleden. Catharina Elmsäter-Svärd är infrastrukturminister och hon talade om sjöfartens betydelse för den svenska ekonomin och för samhället i stort.

Sjöfartseftermiddagen
Den 4 juli arrangerades Sjöfartseftermiddagen på Wisby Hotel. Även här kom prominenta gäster för att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Liksom vid puben fanns det en talare som berättade om hur viktig sjöfarten är. I det här fallet var det Sjöfartsverkets Generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl som förde ordet. Även ämnet kollektivtrafikens betydelse i miljösammanhang och för skärgårdsutvecklingen dryftades liksom grön logistik. Till det kom en debattimme där ett feministiskt perspektiv antogs på sjöfarten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *