Stockholms badvatten testat

Varje år testas vattenkvaliteten på en rad platser runt Stockholmsområdet. Testerna visar på en negativ utveckling, där alltfler e-colibakterier och intestinala bakterier förekommer. Än så länge visar dock testerna på en mycket hög vattenkvalitet, men utvecklingen oroar.


Foto:

Stockholm är en stad på vattnet. I många år har staden stoltserat med fina bad både i Mälaren och i Saltsjön med rent vatten. Varje år testas vattenkvaliteten för att säkra badgästernas hälsa. I år får dock vattnet mindre bra betyg än vanligt.

Många bad
Det finns hela 243 offentliga bad vars vattenkvalitet testas årligen i Stockholm med omnejd. Testerna gäller e-colibakterier och intestinala bakterier, det vill säga bakterier som kommer från människa och djur. Under sommaren har det blivit 800 tester och 90 % av badplatserna har kunnat visa upp ett bra vatten. Det är för Stockhlmsområdet dålig siffra. Alla de badvatten som visat sig hålla en hög bakteriehalt har dock ansetts vara tjänliga som badvatten.

Försämring
Resultaten på vattenproverna visar på en gradvis försämring av badvattnets kvalitet, inte minst i Mälaren. Då Mälaren också är en vattentäkt är den utvecklingen nedslående. Varifrån bakterierna kommer ger inte testerna något svar på, men forskarna misstänker att det ligger flera faktorer bakom. En ökad nederbördsmängd i området, övergödning och fartygstrafiken misstänks vara några av faktorerna.

Klimatet
Ett varmare och fuktigare klimat gör att större mängder slam förs ner till Mälaren från Bergslagens skogar. Det gör vattnet brunt och är i sig inte farligt. Däremot krävs en större klorhalt i vattnet för att göra det drickbart för stockholmarna. Ett varmare klimat leder också till att översvämningar blir vanligare. Det är ett farligare scenario då gifter och gödning då letar sig ner i Mälaren.

Övergödning
Övergödningen av Östersjön och Mälaren är sedan länge ett problem. Bristfälliga avloppsanläggningar, jordbrukets intensiva bruk av gödningsmedel och fartygens utsläpp gör att vattnets bakteriehalter skjuter i höjden. Med ett varmare klimat och en längre växtsäsong kan problematiken öka än mer.

Fartygstrafiken
Fartygen som trafikerar området leder inte enbart till utsläpp av naturlig art. Även olyckor med spill hotar vattnet. Dessutom har fartygen och dess last en förmåga att få med sig främmande arter av växter och djur, som kan påverka ekosystemet. Sjögull, vandrarmussla och vattenpest är några sådana arter som redan etablerat sig i Mälaren och som inte har någon naturlig placering i områdets ekosystem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *