Tips om hur du håller båttjuven borta

Nu startar högsäsongen för båtstölder. Förra sommaren stals båtar och båtmotorer för mer än en miljon kronor om dagen. Trots den höga siffran har antalet stulna båtar i Sverige minskat under senare år. Brottsförebyggande åtgärder som bättre lås ger faktiskt resultat.

Förra året stals drygt 3 000 båtar i Sverige, vilket är en minskning med nästan 400 jämfört med året innan. Däremot har antalet inbrott i båtar ökat. I fjol begicks mer än 4 000 stölder från båtar, inte minst båtmotorer. Det stjäls båtar och båtmotorer för flera hundra miljoner kr varje år.

– Båtförsäljningen har ökat markant det senaste decenniet. Det minskande antalet båtstölder, trots att beståndet har ökat, visar att skadeförebyggande åtgärder faktiskt ger resultat. Redan några enkla tips kan bidra dramatiskt till att minska risken för stöld. Fast det är en oroande trendens att antalet inbrott har ökat något, säger Dan Falconer, produktspecialist på If.

Fastlåsta båtar och motorer stjäls i mindre utsträckning än olåsta. Om man använder ett VAT-godkänt utombordsmotorlås är självrisken hos If noll kr vid eventuell stöld av utombordsmotorn.

Ett annat sätt att försvåra för tjuven är att skaffa en If Tracker. Trackern kombinerar modern GPS spårning med en dygnetruntbemannad larmcentral. Om båten stjäls kan centralen hela tiden följa var den finns och polisen kan agera omedelbart. Hittills har alla fordon med If Tracker hittats.

Några fler tips för att förhindra stölder och inbrott:

  • Låt om möjligt båten ligga i en bevakad hamn.
  • Lås utombordsmotorn med ett klass 3-lås.
  • Lås din utombordare vid bryggan med en härdad kätting (10-13 mm) och säkerhetslås.
  • Försäkra dig om att du och ditt försäkringsbolag har tillräckligt detaljerade identifikationsuppgifter om din båt och utombordsmotor. Både båtens och motorns tillverkningsnummer och speciella kännetecken som skrapor och skavanker ska tas med.
  • Ta med dig snabbt löstagbar elektronisk utrustning när du lämnar båten.
  • Skyddsmärk båten och motorn.
  • När du ska förvara båten på en trailer, se till att trailern är låst och att båten är låst vid trailern.

Det finns cirka 700 000 fritidsbåtar i Sverige. År 2002 såldes 14 000 båtar till ett värde av 1,8 miljarder kronor. En ruffad båt är i genomsnitt värd 240 000 kronor.

Mer än två tredjedelar av alla båtar är försäkrade i någon form. Närmare 40 procent, eller 280 000 båtar, är försäkrade genom speciella båtförsäkringar. Knappt 30 procent är i stället försäkrade genom hemförsäkringen.