Uppblåsbara flytvästar inger falsk trygghet till sjöss

Många väljer uppblåsbara flytvästar för att de är bekväma att bära och går snabbt och smidigt att blåsa upp om det behövs. Men vad de flesta inte vet är att denna typ av flytvästar bara fungerar fullt ut om bäraren endast har badkläder på sig. Hamnar du i vattnet fullt påklädd och förlorar medvetandet kan din uppblåsbara flytväst i värsta fall bli en dödsfälla.

Enligt EU’s regler ska en uppblåsbar flytväst klara av att vända en medvetslös person i ryggläge om denne hamnat med ansiktet nedåt i vattnet. Men denna funktion fungerar emellertid inte om du har mer än bara badkläder på dig under flytvästen. I ett test som tidningen Praktiskt Båtägande nyligen gjorde visade sig elva av elva uppblåsbara flytvästar oförmögna att vända en fullt påklädd ”medvetslös” testperson i ryggläge.

Testet utfördes under kontrollerade former i en bassäng, där testpersonen fick bära underställ, sjöställ och seglarskor, vilket är ganska vanligt i svenska väderförhållanden. Personen föll framstupa ner i vattnet och simulerade medvetslöshet för att se om flytvästarna skulle vända honom – men ingen av västarna klarade testet. ”Man får absolut en tankeställare när ingen av västarna klarar av att vända mig. Särskilt med tanke på att min klädsel är en förutsättning för att idka båtliv i Sverige. Min personliga slutsats är att jag kommer att tänka en gång till om jag bör ha en uppblåsbar flytväst när jag är ute på sjön”, säger testpersonen Thomas Hyrén, som även är redaktionssekreterare på Praktiskt Båtägande.

I ett pressmeddelande berättar flytvästtillverkaren Baltics ägare, Per Frode, att ”Standarden som alla de här västarna är testade och godkända för innebär att man ska vara klädd i badbyxor/baddräkt. Men om du däremot har lufthållande kläder, regnkläder eller sjöställ, och ligger med armarna snett ned i vattnet och benen åt sidan, då måste det till sjögång för att du ska bli vänd. Och det är inte säkert att du blir vänd ens då”, säger han.

Alla flytvästtillverkare är skyldiga att förse västarna med en obligatorisk varningstext. På de uppblåsbara flytvästarna står det bland annat att de är utformade för att vända en nödställd person – men i en bisats framgår det också att denna funktion kan försämras av vissa typer av kläder. Per Frode menar dock att en ärligare formulering vore att: ”vissa plagg kommer att påverka flytvästens funktion”.