Världsomsegling med solkraft

Under våren har världens största solcellsdrivna båt sjösatts. Fartyget går under namnet Planetsolar och ska under 2011 ta skeppare Raphaël Domjan och äventyrare Gerard d´Aboville på en seglats runt jorden. Det kommer att bli en tyst och ganska snabb resa runt världshaven.

Planetsolar har under våren rönt stor uppmärksamhet, inte minst för att hon är det största fartyget i världen som drivs av solpaneler, men också för att hon ser ut som en katamaran direkt tagen ur en fictionfilm. Det är också meningen att väcka just uppmärksamhet. Planetsolar är ett projekt för att visa att det faktiskt går att bygga koldioxidneutrala skepp, att tekniken finns där. Sedan är Planetsolar också i sig själv ett utvecklingsprojekt, och varje meter hon går i vattnet kommer att analyseras noga. 


Planetsolar

Syfte
Båten har varit ett av de viktigaste färdmedlen för människan genom tiderna, och ”uppfanns” för mer än 10 000 år sedan. Det var då ett tyst, effektivt och mycket miljövänligt fordon för att färdas långa sträckor. Båtens betydelse som transportmedel har hållit i sig sedan dess. Det är fortfarande det vanligaste sättet att transportera varor på och eftersom de flesta drivs av sedvanliga motorer, blir också utsläppen stora. Planetsolar är ett projekt för att visa att det går att driva båtar miljövänligt, precis som vi gjort i alla tider. 

Jorden runt 
När Planetsolar tar sig jorden runt under nästa år kommer fyra passagerare, inklusive skeppare Raphaël Domjan och äventyraren Gerard d´Aboville, att befinna sig ombord. Gerard är mest känd internationellt för att vara dne första person som rott över hela Atlanten. Under färden kommer båten att analyseras, både vad gäller den unika designen och effekten av solcellerna. Målet är att utveckla en än bättre båt framöver. När hon går visningsturer under sommaren som nu kommer, finns det plats för ett fyrtiotal passagerare. 


Planetsolar

Planetsolar är 31 meter lång, och hälften så bred. Hon har tillverkats i Kiel, på Knierim Yacht Club och det tog 14 månader att färdigställa henne. Bygget av Planetsolar har finansierats av holdingbolaget Rivendell, ett schweiziskt bolag med fokus på utveckling av företag som satsar på förnyelsebar energi. 

Energin till motorn kommer ifrån hela 3800 solceller som upptar 400 kvm, tillverkade av Sun Power. Solcellerna täcker däcket på båten och ger en maximal effekt och 100 kW. En femtedel av detta går till att driva båten framåt, medan övrig energi går åt till styrsystem och elektricitet på båten. Batterierna som laddas av solcellerna uppgår till den totala vikten om 13 ton, vilket är en stor del av båtens totala vikt om 60 ton. Kraften i batterierna kommer att kunna framföra Planetsolar med en hastighet om i medeltal 7,5 knop. Maxhastigheten beräknas bli 15 knop. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *