Årets båtkommun blev Mariestad

Sweboat har nu utsett Årets båtkommun år 2011. Utnämningen gick till Mariestad, som satsat på moderna hamnar och sjönära bostäder. Det i sin tur har givit Mariestad en plats på kartan som en attraktiv stad att leva i.


Foto:

Den gångna vintern har Sweboat i sedvanlig ordning ägnat tid och kraft åt att kartlägga hur landets kommuner hanterar båtlivet. Samtidigt har de i lika sedvanlig ordning utsett de orter som satsar mest och bäst på båtlivet och dess förutsättningar. I år tillföll utmärkelsen till Mariestad. PÅ andra plats kom Nynäshamn, medan Strömstad placerade sig på en hedrande tredjeplats.

Undersökningen.
Vinterns undersökning genomfördes på Sweboats uppdrag av K2 Analya och ingår i ett projekt som heter Upptäck Båtlivet. Undersökningen har genomförts i form av en enkät där kommunerna själva, båtklubbar och privata båtföretag tillfrågats över hur båtlivet ser ut runt om i landet är i verkligheten. Samtidigt som resultatet har sammanfattats, har också Sweboat tittat lite extra på de kommuner som satsat mest på båtlivet. Syftet med det har varit att utse en kommun som är bättre än andra, och i år ansågs Mariestad vara det starkaste kortet.

Ingen kö till båtplats
I Mariestad har kommunen satsat målmedvetet på att skapa goda förutsättningar för ett aktivt båtliv. Hela nio miljoner kronor har de senaste åren investerats i två nya hamnar, vilket gör att kommunen idag har tre hamnar för fritidsbåtar. Det har gett kommunen 220 båtplatser. Därmed finns totalt 1 100 båtplatser och den kö som tidigare fanns för att få en båtplats i kommunen är bortbyggt. Bara det gör Mariestad näst intill unikt i landet. Som vi tidigare rapporterat är kötiderna i genomsnitt två år.

Närhet och service
Förutom hamnarna i sig har Mariestad också satsat stort på att ge invånarna närhet till vatten och hamnar. De kallar sig med rätta för Sjöstaden Mariestad. Nya bostäder har byggts upp i anslutning till de nya hamnarna och fler är på gång. Den service som finns i hamnarna finns tillgängliga både för gästande båtfarare och de som har en fast plats i hamnarna. Därtill kommer att ett antal aktiviteter genomförs i hamnarna i staden, som till exempel den bomässa som planeras i slutet av maj. Servicen är fullständig, vilket gör att båtlivet i Mariestad både är bekvämt och roligt.

Farleder
Mariestad har inte nöjt sig med att se till att hamnområdena uppfyller högsta standard och krav. Även farlederna invid Mariestad har fått en upprustning och servicen i skärgården finansieras delvis av orten. Det handlar om allt från att pricka ut farlederna och se till att bryggorna håller gott skick till att se tillatt sophämtningen fungerar som den ska.
Mer information om utmärkelsen och projekt Upptäck Båtlivet kan läsas på: www.sweboat.se