Brist på vinterförvaring i kommunala fritidsbåthamnar

Att det finns tillgång till vinteruppläggning och båtbottentvättar i hamnarna är en förutsättning för att många ska kunna bedriva ett smidigt båtliv, men i dagsläget råder det brist på både spolplattor och vinterplatser i de flesta fritidsbåtshamnar. Enligt Sweboats senaste undersökning av det svenska båtlivet uppgav 73 kommuner att de har hamnar för fritidsbåtar och sammanlagt erbjuder de 47 685 båtplatser. Av alla som hyr en kommunal båtplats under sommaren är det emellertid bara 23 procent, 10 898 stycken, som har tillgång till en plats att förvara båten på under vintern.

Jämför man med den undersökning som gjordes 2012 så verkar det som om närmare 3 200 av kommunernas vinteruppläggningsplatser bara har ”försvunnit” sedan dess. Siffrorna är dock inte fullt så mystiska som det kan tyckas vid en första anblick. Skillnaderna i resultaten beror delvis på att det inte var exakt samma kommuner som deltog i de två mätningarna, men statistiken visar trots allt på att antalet vinterplatser för fritidsbåtar har minskat de senaste åren.

Det råder också stora skillnader mellan olika kommuner. Av de kommuner som svarade att de driver hamnar uppgav drygt 60 procent att de inte erbjuder någon vinterförvaring alls. I Härnösand är det istället tvärtom, där finns 250 vinteruppläggningsplatser, men däremot erbjuder kommunen inga hamnplatser under sommaren. Andra kommuner som är ganska duktiga på att erbjuda vinterförvaring till sina fritidsbåtägare är Kristinehamn, Trelleborg, Vellinge och Söderhamn.

Störst chans har man dock att få tag på en vinteruppläggningsplats hos ideella båtklubbar och andra privata aktörer. Hos de privatägda företagen som deltog i Sweboats undersökning finns totalt 12 694 sommarplatser tillgängliga vid kommersiella bryggor och 91 procent av båtägarna som utnyttjar dessa kan även erbjudas en vinterplats hos samma aktör. Båtklubbarna kan i sin tur erbjuda vinterförvaring för 57 procent av de 27 746 båtar som innehar en bryggplats hos dem på sommaren.

Enligt undersökningen fanns totalt 88 125 platser tillgängliga för fritidsbåtar under sommaren, men endast 43 procent (38 206) av dessa kunde även erbjudas förvaring under vintern. Vid mätningen som gjordes 2012 låg motsvarande siffra på 50 procent.

Även när det gäller båtbottentvättar ligger de privata aktörerna i topp, 43 procent av de tillfrågade företagen uppgav att de hade en tvättanläggning i anslutning till hamnen. Kommunerna kom på andra plats med 22 procent, medan endast 16 procent av båtklubbarna hade tillgång till en båtbottentvätt. Det ska dock nämnas att många kommuner också har bidragit till anskaffningen av båtbottenstvättar hos privata aktörer genom att ansöka om statliga LOVA-bidrag.

Bild: https://www.flickr.com/photos/groume/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *