Försenad vårutprickning i Vänern

Runt landets kuster, samt i Vänern, Mälaren och Hjälmaren finns omkring 6 000 flytande sjömärken som ligger under Sjöfartsverkets driftansvar. Eftersom vinterisen ofta orsakar skador och/eller flyttar på prickar och bojar måste utmärkningarna besiktigas varje år för att säkra farlederna. Kontrollerna görs normalt sett redan tidigt på våren, men tack vare den sena isvintern har den årliga besiktningen i Vänern blivit försenad. Utmärkningarna för vissa farleder kan därmed fortfarande vara felaktiga. Sjöfartsverket uppmanar därför fritidsskeppare som rör sig i Vänern att iaktta försiktighet och navigera med goda marginaler. Enligt Ingvar Dyberg, Sjöfartsverkets chef för farledshållning på Vänern, gäller varningen speciellt de mindre farlederna och på grundare vatten – främst i områdena mellan Kristinehamn-Karlstad och Åmål-Säffle. I de större farlederna som är avsedda för yrkestrafik är sjömärkena däremot redan kontrollerade och iordningställda.

Längs med kusterna och i övriga sjöar gick besiktningarna relativt smärtfritt trots att vintern länge vägrade släppa taget om Sverige. Men just i Vänern var isen extra ihärdig i år och Sjöfartsverkets arbetsfartyg Scandica fick assistera som isbrytare ända fram till och med vecka 16. Just nu finns fartygen Fyrbjörn, Candela och Polstjärnan på plats i sjön och man jobbar för fullt för att försöka få vårutprickningen avklarad till första veckan i juli. Eventuella avbrutna prickar som står precis under vattenytan kommer att åtgärdas allt eftersom rapporterna inkommer och Sjöfartsverket uppmärksammas på var de finns.

Tills kontrollerna är klara rekommenderas alla fritidsbåtsägare som ger sig ut på Vänern att vara extra uppmärksamma och se till att ha uppdaterad navigationsutrustning ombord – helst även ett båtsportkort över området. Fasta sjösäkerhetsanordningar, såsom landbaserade fyrar, märken och kumlar kan också vara till god hjälp och är dessutom säkra att gå efter då de inte påverkas av isen.

Sjöfartsverket uppdaterar kontinuerligt informationen på hemsidan vartefter arbetet blir klart. http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Farleder-och-underhall/Varutprickning/

Foto: Sjöfartsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *