Mikrokapslar i båtbottenfärger ska minska både påväxt och miljöpåverkan

För att bli av med havstulpaner och annan marin påväxt har båtägare länge tvingats använda mer eller mindre giftiga båtbottenfärger – med varierande resultat. Men via projektet ”Marine Paint” har forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola nu lyckats utveckla nya båtbottenfärger, som inte bara är miljövänliga, utan även kan förhindra så gott som alla typer av påväxt.


Foto:

Traditionella båtbottenfärger – ett hot mot miljön
Påväxt av havstulpaner, alger, musslor och andra marina organismer har i alla tider irriterat båtägare. Förutom att rengöringsarbetet är både tröttsamt och tidskrävande, orsakar även marin påväxt att friktionen mellan skrov och vatten ökar och gör att båten får svårare att ta sig fram – vilket resulterar i ökad bränsleförbrukning och därmed också ökade utsläpp. För att få bukt med olika typer av påväxt har man tidigare använt båtbottenfärger innehållande miljöfarliga komponenter, som exempelvis koppar, zink och TBT, vilket numera är helt förbjudet. Dock påverkar rester av dessa substanser fortfarande livet i våra sjöar och hav.

”Marine Paint”-projektet
För att minska dessa problem har forskare från Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers tekniska högskola via forskningsprogrammet ”Marine Paint” (finansierat av MISTRA), jobbat för att utveckla effektiva båtbottenfärger, som samtidigt är snälla mot miljön. Först hoppades man kunna hitta en enda biocid (ett ämne som kan döda levande organismer), som kunde motverka alla typer av påväxt. Men eftersom olika organismer är olika känsliga för olika substanser, lyckades inte detta. Genom att istället använda kombinationer av olika typer av biocider i specifikt reglerade mängder, har man nu lyckats ta fram färger som framgångsrikt kan förhindra alla typer av påväxt – av såväl havstulpaner, alger och mossdjur, som sjöpungar och musslor.

Inkapslade biocider ger effektiva, långtidsverkande och miljövänliga båtbottenfärger
Problemet med kemiskt optimerade bottenfärger har tidigare varit att de så fort de har kommit i kontakt med vatten har börjat släppa ifrån sig en substantiell mängd av antipåväxtmedlet. Detta har inneburit att man varit tvungen att öka innehållet aktiva komponenter i färgerna för att de ska behålla sin antipåväxtfunktion under längre tid – vilket i sin tur medfört en ökad miljöpåverkan.

Nu har dock forskarna kommit fram till en ny metod som går ut på att använda mikrokapslar. Mikrokapslarna, som tillverkas av polymer, kapslar in en eller flera biocider och utformas så att de kontinuerligt släpper ut precis så mycket av varje biocid som behövs för att bekämpa respektive organism. Eftersom läckaget sker gradvis under lång tid och biocidernas verkningsområde i princip begränsas till de organismer som kommer i kontakt med skrovet, ökar färgernas livslängd, samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Genom att blanda flera specialinriktade biocider i samma färg, blir färgen också mer effektiv mot påväxt. Vid praktiska tester har forskarna också kunnat fastställa att effektiviteten av dessa båtbottenfärger var så gott som hundraprocentig mot alla typer av organismer.

När dessa färger kommer att bli tillgängliga på marknaden är ännu oklart, men man hoppas på ett EU-godkännande för kommersiell användning inom kort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *