Realistisk katastrofövning i Östersjön

Hela vecka 20 kommer sjöräddare från nio olika länder, samt över trettio fartyg, tio flygplan och helikoptrar att utföra räddningsövningar i Östersjön utanför Bornholm. Sjöräddningsövningen, som går under namnet Sarex, arrangeras av danska Søværne och pågår mellan den 13:e och 18:e maj. Svenska Sjöräddningssällskapet, Sjöfartsverket och Kustbevakningen deltar med drygt 50 personer, samt fartyg, flygplan och en räddningshelikopter.

Förutom praktiska övningar till havs så kommer Sarex-deltagarna även att få lyssna på föredrag och delta i olika workshops. Den största och mest omfattande övningen kommer att ske onsdagen den 15:e maj mellan kl. 11:00 och 18:00. Scenariot för övningen är en massevakuering till följd av att passagerarfärjan Povl Anker kolliderat med ett annat fartyg. Ombord finns drygt ett hundratal skadade och traumatiserade passagerare som övningsdeltagarna har till uppgift att evakuera. En träningsövning kommer att äga rum dagen innan, men då utan statister och riktiga fartyg. Under onsdagen kommer dock allt som utspelar sig att ske på ett så realistiskt sätt som möjligt för att sjöräddarna ska få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt handlande.

Bakgrunden till övningarna, som anordnats sedan 1996, är att utbyta erfarenheter och rutiner i syfte att främja utvecklingen av det internationella sjöräddningsarbetet. Årets övning är den största som gjorts sedan starten och inkluderar, förutom Sverige, även deltagare från Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Polen och Frankrike.

”Det är ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan oss och våra grannländer, och vi är glada över förtroendet att få dela med oss av vår kunskap. Förr eller senare kommer vi att larmas ut på gemensamma uppdrag. Då är det viktigt att vi har övat ihop och är trygga med varandra och våra arbetsmetoder”, säger Klas Johansson från Sjöräddningssällskapet i ett pressmeddelande på Sjöfartsverkets hemsida.

”Sjöräddning bygger i mycket stor utsträckning på samverkan mellan organisationer och stater. I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för ledning och samordning av sjöräddningsinsatser. En stor del av insatserna genomförs i samverkan med Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen. Genom att vi deltar i Sarex får vi tillfälle att öva samarbete även med internationella parter”, avslutar Johan Mårtensson, sjöräddningssamordnare vid Sjöfartsverket i samma pressmeddelande.

Vilka svenska enheter som deltar i Sarex kan du läsa mer om på sjofartsverket.se.

Foto: Sven Nilsson, Sjöfartsverket.