Sjöhistoriska k-märker åtta klassiska fritidsbåtar

Sedan 2009 har Sjöhistoriska museet k-märkt totalt 84 fritidsbåtar runt om i landet. Bland de senaste åtta som märktes nu under våren återfinns bland annat en stjärnbåt, en hundraårig expresskryssare och tre Orustbyggen. Denna gång har även en dansk- och två finskbyggda båtar fått ansluta sig till den k-märkta skaran.

Genom att k-märka äldre välvårdade fritidsbåtar vill Sjöhistoriska museet, som ingår i Statens maritima museer, uppmuntra ägarna att fortsätta bevara båtarna och samtidigt stimulera allmänhetens intresse för dessa kulturskatter. Många gånger återspeglas det svenska folkhemmet i båtarnas historia och ger en spännande inblick i hur båtlivet har förändrats i takt med samhällets utveckling.

Den som vill få sin båt k-märkt behöver själv ansöka om märkningen hos Sjöhistoriska museet. Enda kravet är att båten måste vara byggd innan 1965 och att modellen ska ha varit vanligt förekommande i Sverige.

Följande åtta båtar är de senaste som erhållit k-märkning 2013:

Motorbåten Soraya – byggd vid Johannes Olssons varv i Kungsviken på Orust 1956
Den nuvarande ägaren finns i Hägersten, Stockholms län
Tiedemannkryssare som fått en genomgående renovering och därmed återfått i princip samma utseende som hon hade när hon lämnade varvet på 1950-talet – förutom att skrovet numera är vitmålat. Båten var fram till och med 2001 hemmahörande i Göteborgstrakten.

Motorbåt av modell Coronet 18 Hard Top Sedan – byggd i Vordingborg, Danmark 1956
Den nuvarande ägaren finns i Hudiksvall, Gävleborgs län
Tidig Coronet ritad av amerikanen Richard C Cole. Båten var i ganska dåligt skick när den nuvarande ägaren tog över henne, men genom omfattande renoveringar har hon nu återfått sitt ursprungliga utseende. Ägaren har dessutom valt de nytillverkade delarna med omsorg för att de ska följa båtens originalutförande och material. Tack vare ägarens engagemang finns båtens historia numera också väl dokumenterad.

Segelbåten Vi Två – byggd på Bröderna Martinssons varv i Svineviken på Orust 1948
Den nuvarande ägaren finns i Saltsjöbaden, Stockholms län
Kostern Vi Två konstruerades av Georg Ström och var den första båten som byggdes enligt den då nya K25-regeln – vilket segelnumret S1 vittnar om. Båten är i det närmaste i originalskick och mycket välbevarad. Endast smärre förändringar finns dokumenterade. Ägarlängden visar att Vi Två hörde hemma på Västkusten fram till och med 2002.

Segelbåten Jazzmuss – byggd vid Anders Abrahamssons varv i Vasseröd på Orust 1931
Den nuvarande ägaren finns i Göteborg, Västra Götalands län
Jazzmuss har segelnummer 167 och tillhör de allra äldsta stjärnbåtarna, med alla de karakteristiska kännetecknen, såsom bordläggning i tätvuxen kärnfuru, fylligare förskepp och bredare sittbrunn. Båten riskerade att förfalla, men sedan den nuvarande ägaren tog över henne för drygt 30 år sedan har hon blivit varsamt underhållen och är fortfarande i fint bruksskick. Den nuvarande ägaren har även kunnat spåra den som ägde båten under de första 20 åren.

Motorbåten Loris – byggd på Hästholmsvarvet i Nacka 1913
Den nuvarande ägaren finns i Stockholms stad och län
Expresskryssaren Loris beställdes åt ingenjören och tändsticksmagnaten Ivar Kreuger och konstruerades av Knut Ljungberg. Sedan början av 1990-talet har båten genomgått omfattande renoveringar. Bland annat har bordläggningen under vattenytan, köl, och däck bytts ut. Men då ägaren lagt stor vikt vid att använda samma utförande och teknik som när båten byggdes så är det kulturhistoriska värdet fortfarande högt.

Motorbåten Alaiza – byggd vid Andrée & Rosenqvists varv i Åbo, Finland 1921
Den nuvarande ägaren finns i Stockholms stad och län
Alaiza är en välbevarad motorjakt som byggts om ett antal gånger under sin livstid, men allt finns väl dokumenterat och räknas därmed in i båtens historia. Båten är i mycket gott skick och har kvar sin tidstypiska 1920-talsinredning.

Motorbåten Marimba – byggd på Wilenius Båtvarv i Borgå, Finland 1956
Den nuvarande ägaren finns i Saltsjöbaden, Stockholms län
Marimba är en välskött motorbåt med väldokumenterad finsk-svensk historia, bland annat finns körjournaler från senare delen av 1950-talet kvar. Båten konstruerades av Stig Tiedemann och är tack vare gediget underhåll fortfarande i välvårdat originalskick, med enda skillnaden att skrovet numera är vitmålat.

Motorbåten Mamsell – byggd på Valgrens varv i Öregrund 1958
Den nuvarande ägaren finns i Nacka, Stockholms län
Mamsell konstruerades av Jac M Iversen på beställning av den nuvarande ägarens far. Vissa ändringar gjordes dock från ritningen för att anpassa båten efter beställarens önskemål. Båten har funnits i samma familj och legat vid samma brygga sedan dess. Mamsell är i gott skick och de mindre ombyggnationer som gjorts i interiören har anpassats väl till den tidstypiska inredningen.

Mer information och bilder på de k-märkta båtarna hittar du på: http://www.sjohistoriska.se/Om/Nyheter/Atta-fritidsbatar-k-marks-av-Sjohistoriska/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *