Två viktiga utställningar med fokus på nedskräpning och oljeutsläpp i svenska vatten

Fram till den 17:e mars pågår Skärgårdsstiftelsens utställning ”Skräpet ska upp till ytan” på Aquaria i Stockholm. Och den 21:a februari öppnar Kustbevakningens utställning ”Rädda vår kust” på Sjöhistoriska museet. Båda utställningarna ger på olika sätt en inblick i hur miljöarbetet går till kring våra kuster och vilka konsekvenserna kan bli av nedskräpning och oljeutsläpp.


Foto:

Skräpet ska upp till ytan
Utställningen är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen och Aquaria i Stockholm, där visningen också pågår fram till och med den 17:e mars. Och det som ställs ut är, precis som namnet antyder – skräp. Men det är inte vilket skräp som helst, utan en del av de närmare 10 000 objekt som Skärgårdsstiftelsens dykare har fiskat upp ur vattnen utanför stiftelsens naturhamnar under de senaste tio åren. Det är en smått fascinerande samling artiklar som plockats upp – allt från badkläder och badstegar till bilbatterier och toastolar – men samtidigt ger det en ganska trist bild av hur vi behandlar vår natur. För detta är trots allt bara är en bråkdel av vad som fortfarande döljer sig under ytan. Syftet med utställningen är emellertid inte att anklaga, utan snarare att inge hopp om förändring. Genom att på ett lekfullt och interaktivt sätt visa vad som verkligen hamnar i våra vatten hoppas man öka medvetandet och uppmuntra fler att engagera sig i arbetet med att minska nedskräpningen.

Rädda vår kust
Vid utställningen, som öppnar den 21:a februari på Sjöhistoriska museet i Stockholm, kommer Kustbevakningen att via modeller, bilder och filmer berätta om hur saneringsarbetet går till efter ett oljeutsläpp. Utställningen kommer även att visa dykutrustning och behandla Kustbevakningsflygets spaningsarbete vid utsläpp ute till havs. Riskerna för allvarliga kemiska utsläpp ökar hela tiden i och med att fartygen som fraktar olja och andra miljöfarliga ämnen blir allt större och därmed också kan transportera större volymer. Går ett sådant fullastat fartyg på grund eller kolliderar med ett annat fartyg kan det få digra konsekvenser för miljön och då gäller det att agera snabbt. Mycket av Kustbevakningens arbete handlar om att stoppa läckaget och ta upp så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Men samtidigt måste de också begränsa spridningen och förhindra oljan från att nå land, eftersom detta försvårar hanteringen och kan orsaka ännu större skador på miljön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *