Båtplatser – en bristvara både i Stockholm och Göteborg

De senaste åren har varit tuffa för båtmarknaden överlag, mycket tack vare den rådande lågkonjunkturen, men trots detta finns fortfarande ett stort intresse för båtlivet. Många finner också ekonomiska lösningar som att hyra, dela eller köpa mindre, begagnade båtar. Båtförvaringen är emellertid ett konstant problem, inte minst i storstäder som Stockholm och Göteborg.

Stockholm är inte bara en stad belägen på vattnet, den erbjuder också närhet till hav och skärgård och båtlivet har länge varit en naturlig del av stadsbilden. Men tillväxt och byggnationer har medfört stor konkurrens om marken och båtklubbarna har blivit allt mer undanskuffade. Och läget fortsätter förvärras i takt med att efterfrågan på sjönära boenden och kontorslokaler med sjöutsikt ökar. Huvudstaden är dock långt ifrån den enda som har brist på båtplatser. Många kommuner tampas med liknande problem, så även Göteborg.

Väntetiden för en båtplats hos Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, GREFAB ligger på ca 10 år – och det gäller både för små och stora båtar. Vid Göteborgs Kommunfullmäktigesammanträde diskuterade man i förra veckan ett förslag om att skapa fler båtplatser och även utveckla stadens gästhamnsverksamhet. Det slutade dock med ett nej från de rödgröna. En anledning till att det skulle vara problematiskt att bygga fler båtplatser är att GREFAB har det kämpigt med ekonomin.

Enligt Jonas Ransgård (M), vice ordförande i Göteborgs Kommunstyrelse kunde dock en alternativ lösning vara att istället skapa fler platser för båttrailers på land i anslutning till småbåtshamnarna. Detta då många idag köper mindre båtar som faktiskt går att förvara på trailers, vilket eliminerar behovet av fasta båtplatser i vattnet. Jonas Ransgård menar också att det finns nya innovativa lösningar som kan vara värda att testa, såsom eldrivna sjösättningskärror, som kan manövreras för hand och inte kräver en bil för att ägaren ska kunna lägga i båten i vattnet. Det enda som behövs är att hamnen ordnar med själva kärran, en sjösättningsramp och uppställningsplatser för trailers. ”Sådana lösningar kan skapa lägre båtplatskostnader än vid brygga och öppna för att fler ska kunna upptäcka båtlivet”, säger Jonas Ransgård (M) till tidningen Båtliv.

I Stockholm är det dock problem även när det gäller uppläggningsplatser på land. Stockholms stad säger sig värna om båtlivet, men understryker samtidigt att det börjar bli brist på vinterförvaring, vilket oroar många fritidsbåtsägare. Redan idag är det svårt att hitta vinterförvaring för sin båt i innerstan och framöver får nog stockholmare som vill skaffa båt vara beredda på att förvara dem en bra bit utanför stan. I ett inslag, som sändes den 9:e oktober i P4 Radio Stockholm, intervjuades Bertil Björkman från Saltsjö Mälarens Båtförbund och han uttryckte en tydlig oro över det minskade antalet båtplatser i innerstan. Färre uppläggningsplatser kommer att påverka båtlivet negativt, menar han, och i förlängningen leda till att det blir färre båtar överlag.

Foton: eGuideTravel.com från flickr.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *