Centern kräver översyn av fyllerilagen till sjöss

Den relativt nya sjöfyllerilagen kom att bli en av diskussionsämnena på den nyligen avslutade Centerstämman. Då den enligt partiet införts utan saklig grund, kräver partiet en översyn av regelverket. Något krav på upphävande av lagen, som motionären Gustav Andersson hoppats på, blev det dock inte.


Foto: (vare sig förare eller båt har något med innehållet i artikeln att göra)

När Centerstämman härförleden arrangerades i Åre var det inte enbart den nya ordföranden som utsågs. En mängd olika ämnen togs också upp till diskussion. Ett av ämnena rörde båtlivet, och den nya alkohollagen som gäller till sjöss.
Skärgårdslandstingsrådet
Orsaken till diskussionen var en motion till Stämman från skärgårdslandstingsrådet i Stockholm, Gustav Andersson. Motionen var ett förslag från hans sida att kräva en upphävning och en omskrivning av den nya sjöfyllerilagen. Den nya lagen trädde i kraft med motivationen att öka sjösäkerheten. Den motivationen anser Gustav Andersson att det inte finns något stöd för. Enligt honom inträffar de flesta sjöolyckor på ett sådant sätt att de ändå inte faller under den nya lagen. Istället är den nya lagen en morallag utan saklig grund. Det enda som händer är att det blir mer krångel med tillgängligheten för besökare och boende i skärgården.
Vad gäller?
Det var den 1 juni år 2010 som den nuvarande sjöfyllerilagen infördes i Sverige. Den innebär att den som har mer än 0,2 promille alkohol i blodet inte får föra fram en båt som kan gå i mer än 15 knop, alternativt båtar som är längre än 10 meter. Vid 1,0 promille alkohol i blodet kan föraren dömas för grovt sjöfylleri, oavsett båt. Därmed började samma regler som gäller för vägarna och framförandet av bilfordon att gälla i de svenska farvattnen. Polis och Kustbevakning fick i samma veva rätten att göra slumpmässiga kontroller av förare, något som förut varit omöjligt. Lagen reglerar också vem som är ansvarig. Det är inte alltid enbart föraren av båten som kan fällas för brott. Även medpassagerare kan anses medskydliga.
Centern kräver översyn
Diskussionerna på Centerstämman gick dock inte riktigt Gustavs väg. Till skillnad från Gustav Anderssons krav på omarbetning av lagen, valde Centerstämman att nöja sig med att bifalla motionen i så måtto att de avser arbeta för en skyndsam översyn av lagen. Stämman konstaterade att det saknades en grundläggande analys av hur lagen skulle slå i praktiken. Centerstämman menar också att det inte finns något bra underlag för hur många båtar som berörs av sjöfyllerilagen samt på vilket sätt lagen ökar sjösäkerheten, och påpekar att flera remissinstanser också hävdat att felprioriteringar av bevakningsresurser riskerar att ske. Däremot avslogs den del av motionen med krav om upphävning av lagen i sin helhet.
Besvikelse
För Gustav Andersson var det med ett mått av besvikelse som han tog emot beslutet, även om han är glad att det i alla fall kom ett beslut om krav på översyn av lagen. Han hade hoppats på att Centerpartiets descentralistiska ådra skulle slå igenom bättre vad gäller myndigheters regelverk, krångel och byråkrati. Dessa, menar han, stoppar den enskilde individens möjlihgeter till ett gott liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *