Flytväst – en billig livförsäkring

Många vuxna överskattar sina simkunskaper och sin förmåga att klara av olyckshändelser till sjöss. De förser gärna sina barn och husdjur med flytvästar, men bortser ofta från sig själva. Att bära flytväst är dock lika viktigt för alla passagerare och kan på många sätt likställas med att använda säkerhetsbältet i bilen, med den skillnaden att en flytväst ska sitta på – hela tiden – även när båten ligger stilla. En undanstoppad flytväst ombord gör ingen nytta om olyckan väl är framme, du kan ju inte ta på den i efterhand om du redan har ramlat i vattnet och kanske har slagit dig medvetslös. När du har parkerat bilen har du möjlighet att kliva ur med fast mark under fötterna, men en båt är alltid omgiven av vatten och det är lätt gjort att halka och falla överbord oavsett om den är i rörelse eller ej.

Enligt en analys som utförts av Svenska Livräddningssällskapet i samarbete med Transportstyrelsen hade närmare hälften av dem som omkom i båtrelaterade drunkningsolyckor under 2013 haft stor chans att överleva om de bara hade använt flytväst. Totalt omkom 36 personer i fritidsbåtsolyckor under året och endast sju stycken bar flytväst, men två av dessa avled till följd av kroppsskador som uppstod vid olyckan och fem av dem på grund av nedkylning då de legat för länge i kallt vatten. De hade kanske kunnat överleva om de haft möjlighet att larma, exempelvis med en nödsändare eller en vattenskyddad mobiltelefon. Av de 36 omkomna var det fyra personer som inte bar flytväst, men som avled av andra orsaker än drunkning – en omkom av kolmonoxidförgiftning och tre i samband med en kollision i hög hastighet.

Vid analysen av de återstående 25 dödsfallen togs hänsyn till kringliggande faktorer som personens fysiska kondition, eventuell påverkan av medicin eller alkohol, klädsel, vattentemperatur, väder, sjögång, avståndet till land och närhet till räddning. Några av de omkomna bedömdes inte ha haft någon chans att överleva oavsett om de använt flytväst eller ej. Däribland ett äldre man som befann sig ensam vid en hamn och drabbades av hjärtinfarkt i samband med att han föll i iskallt vatten. Däremot hade en flytväst markant ökat överlevnadschanserna för den icke simkunniga person som under en varm sommardag föll i från fördäck när båten skulle lägga till vid en brygga, något som också uppmärksammades omedelbart både av besättningen och personer som befann sig i hamnen.

Analysgruppens slutsats blev att 44 procent av de 25 drunknade, alltså 11 personer, hade kunnat räddas till livet om de burit flytväst.

Det finns många faktorer som påverkar säkerheten ombord på en båt och att använda flytväst är givetvis ingen garanti mot olyckor, men många drunkningstillbud skulle kunna få en positiv utgång om alla som befann sig ute på sjön faktiskt bar flytväst. Att skylla på kostnaden är heller ingen ursäkt för att låta bli att använda flytväst. Om man tycker att det är dyrt och inte vill köpa en egen så finns det ett väldigt billigt alternativ. Räddningstjänsten har flytvästdepåer på flera platser runt om i landet och det kostar endast 15 kr att hyra en väst under en vecka. Det är förmodligen den billigaste livförsäkring du kan skaffa dig och din familj.

Foto: Gloria/www.flickr.com/photos/feeferlump/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *