Hjälps åt att stoppa tjuvarna med Båtsamverkan

Sedan mitten av 1990-talet har båtmotorstölderna nära nog fördubblats i Sverige, mycket tack vare ökningen av den organiserade brottsligheten och på grund av att internationella ligor hittat nya jaktmarker i de svenska hamnarna. Därför vill Polisen, Larmtjänst och försäkringsbolagen nu uppmana svenska båtägare till att starta upp Båtsamverkan.

Genom att själva organisera sig och samarbeta kan båtägarna runt om i landet hjälpas åt att skydda sin egendom, minska stölderna och se till att fler brottslingar åker fast. För att Båtsamverkan ska fungera optimalt krävs dock en god sammanhållning mellan båtgrannarna. Om alla känner till de andra båtägarna som normalt besöker samma hamn eller båtklubb blir det lättare att lägga märke till om någon obehörig rör sig i området och man kan snabbare upptäcka avvikelser.

Givetvis finns det även en hel del man kan göra själv för att krångla till det för tjuvarna. Lämna exempelvis aldrig ägarhandlingar och annan dokumentation kvar i båten, utan ha dem i säkert förvar hemma. Ta gärna ett foto av båten och förvara tillsammans med båtens identifikationshandlingar. Märk upp båten, motorn och andra stöldbegärliga delar, installera ett specialanpassat båtlarm och gärna en spårsändare. Använd godkända lås och kättingar, förse motorn med en elektronisk startspärr – och lämna aldrig nyckeln kvar i båten.

Det är också en enkel åtgärd att ta för vana att kolla till grannens båt när du ändå besöker din egen. Byt gärna kontaktuppgifter så att ni kan meddela varandra om något ser konstigt ut. Vill ni öka tryggheten ytterligare kan det vara en idé att turas om att gå vakt under nätterna eftersom det oftast är då tjuvarna slår till. Ju bättre ni organiserar er och samarbetar, desto större säkerhet för alla.

Är du intresserad av att starta upp Båtsamverkan i din hamn eller båtklubb, men inte vet var du ska börja? Larmtjänst har tillsammans med Polisen och en rad försäkringsbolag som är verksamma inom båtbranschen tagit fram ett underlag med tips och råd om hur man ska gå till väga för att organisera Båtsamverkan. Detta finner du här: http://larmtjanst.se/Global/Fliken%20Aktuellt%20PUBLIKT/Pdf/samverkan%20mot%20b%c3%a5tbrott.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *