Kalmar alltmer fokuserad på marin tillgänglighet

Kalmar har tagit ett krafttag vad gäller tillgängligheten till det närliggande Östersjön. Målet är att skapa en ännu attraktivare kuststad där vattnet alltid känns nära. Med sju väntande projekt, blir det bråda tider för Destination Kalmar. Varje år ska två av dem realiseras.


Foto:

Då Kalmar är en stad vars närhet till havet är påtaglig, anser Destination Kalmar att det är hög tid att satsa lite extra på att skapa miljöer för boende och turister, så att havet blir tillgängligt och attraktivt för alla. Ett stort projekt har redan förverkligats – utbyggnaden av Kalmars Gästhamn. Då fick hamnen både fler gästplatser och ett trevligt promenadstråk. Men hamnen är bara en av en rad olika idéer som Destination Kalmar satsar på för framtiden. Under de kommande tre åren har hela 21 miljoner kronor budgeterats för sju olika projekt relaterade till havet, projekt som bland annat innebär nya hamnar, nya bad och nya bryggor.
År 2012
Med en begränsad budget blir de kustnära projekten en långsiktig historia. Varje år ska ett eller ett par projekt realiseras. Efter mycket eftertanke är det framför allt två projekt som prioriteras inför det kommande året. Det ena är ännu en förbättring av Kalmar Gästhamn och det andra handlar om att en härlig badplats vid den gamla vågbrytaren.
Hamnen
Den nyrenoverade hamnen har blivit ett uppsving för staden. De nya platserna gör att fler gäster kan stanna längre, och tillvaron i kajområdet har blivit så mycket trevligare sedan upprustningen. Det hindrar dock inte hamnområdet från att bli än mer attraktiv. Arbetet inför säsongen år 2012 innebär att ännu en kaj kommer till användning, och den kommer också att vara belyst. Här kommer kommer också gångstråk, sittplatser och en helt ny brygga att förläggas, för att ytterligare öka på den tillgänglighet som hamnen erbjuder. Till det kommer ännu några båtplatser för gästande båtar.
Vågbrytarbadet
I mitten av Kalmar centrum, vid den så kallade Elevatorkajen tronar en gammal vågbrytare. Den råkar vara placerad invid en av Kalmars allra finaste sandbottnar, en botten som fram tills nu mer eller mindre varit helt outnyttjad. I skrivande stund håller en helt ny brygga att byggas på Vågbrytaren. Den blir sammankopplad med en ny båtbrygga som i sin tur är väl förankrad till kajen. Badbryggan kommer att förses med badtrappor och hela området kommer att bli tillgängligt för badare och båtgäster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *