Luleregattan – nu även för ovana seglare

I helgen den 28-29 juli anordnar Luleå Segelsällskap återigen den populära Luleregattan. Nytt för i år är dock att kappseglingen har anpassats för att även locka lite mer ovana seglarna att delta. Och arrangörerna hoppas att det kommer att medföra en ökad uppslutning till årets tävling.


Foto:

Ny tävlingsform
Årets Luleregatta körs under två dagar och börjar med två kortare banor på lördagen och avslutas med en längre distansbana på söndagen. Regattan kommer att utgå från Luleå Segelsällskaps klubbanläggning i Liggskär, mitt emot Klubbviken. Den 200 meter långa startlinjen kommer att gå mellan två stora ljusfyrar i farleden in mot Luleå, vilket ger gott om plats för alla båtar som vill delta. Och tävlingsledaren Bengt Johansson, styrelseledamot i segelsällskapet, hoppas att även ovana seglare ska vilja vara med. ”Jag hoppas på minst 20 deltagande båtar med besättning. Vår tanke är att det ska vara lätt även för ovana kappseglare att också vara med i en stor kappsegling som Luleregattan. Därför kommer några av seglingarna ske med så kallad jaktstart.”

SRS-systemet
I en kappsegling brukar alla båtar normalt sett starta samtidigt efter en fem minuter lång nedräkning. Detta kan dock leda till trängsel på startlinjen och avskräcka ovana seglare. Därför har man i år bestämt sig för att låta båtarna starta vid olika tidpunkter baserat på deras SRS-faktorer. SRS-systemet (tidigare LYS) är ett slags handikappsystem som delar in alla segelbåtar i olika klasser efter olika kriterier. Med SRS-systemet ska alla båtar teoretiskt sett ha samma förutsättningar för att vinna en kappsegling.

Vid en vanlig kappsegling där alla båtar startar samtidigt kommer de att komma i mål vid olika tidpunkter eftersom olika båtar är olika snabba beroende på segelytor och konstruktion. Med SRS-systemet spelar det dock ingen roll vilken båt som är först över mållinjen eftersom man i efterskott multiplicerar den totala seglingstiden för varje båt med den SRS-faktor som är aktuell för just den båttypen. På så sätt kan även en båt som kommer i mål långt ner i fältet vinna tävlingen.

Jaktstart ger mer spänning
En jaktstart innebär att man gör precis tvärtom och använder båtarnas SRS-faktorer för att i förskott räkna ut vid vilken tidpunkt respektive båt ska starta för att alla ska komma i mål samtidigt. Eftersom båtarna startar vid olika tider minskar också trängseln vid starten vilket kan underlätta för ovana seglare. Dessutom blir tävlingen mer spännande att se live eftersom den båt som kommer först över mållinjen faktiskt är den som vinner seglingen.

Bara att dyka upp och delta
”Det är ingen föranmälan till kappseglingarna utan det är bara att dyka upp med båt och besättning och anmäla sig på plats under helgen. Vi kommer att samla besättningarna redan på fredagkvällen den 27 juli och ha genomgång av kappseglingsreglerna och förutsättningarna för tävlingarna, så att alla ska vara välinformerade. Sedan har vi inledande rorsmanmöte på lördag klockan 09.00 och första banseglingsstarten klockan 11.00. Att vara med och kappsegla leder till personlig utveckling och skicklighet. Det är många seglares erfarenhet”, säger tävlingsledaren Bengt Johansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *