Nimbus Boats får nya ägare

I försäljningen av Nimbus Boats följer även dotterbolaget Paragon med, vilket innebär att alla delar av Nimbus-gruppen som hade försatts i konkurs nu är sålda. Köpet sker via ett inkråmsförvärv från samma konkursförvaltare som tidigare sålde Ryds Båtindustri. ”Genom försäljningen till R12 och den tidigare genomförda försäljningen har arbetstillfällen bibehållits och utrymme och bra förutsättningar skapats för fortsättande och utveckling av verksamheterna vid samtliga rörelsedrivande enheter i Nimbus-koncernen”, sade konkursförvaltaren, Rickard Ström, tillika delägare i den ansvariga Advokatfirman Lindahl, i ett pressmeddelande.

Investeringsbolaget R12 är den nya majoritesägaren till varumärkena Paragon Yachts och Nimbus Boats och har förvärvat Nimbus-gruppens verksamheter i Mariestad, Storebro och Göteborg. Till en början kommer bolagets tidigare VD, Magnus Andersson, att driva Nimbus. I ägargruppen ingår även Nimbus tidigare styrelseledamot, Fredrik Strömholm.

För att stärka varumärket och underlätta marknadsföringen i Stockholmsregionen kommer även den tidigare delägda återförsäljaren Nimbus Stockholm att förvärvas i samband med den helägda service- och försäljningsverksamheten i Göteborg. ”Vi vill utveckla verksamheten inom Nimbus och Paragon, som har slagkraftiga modellutbud och nöjda kunder. Vi ser stora möjligheter med tydligt fokus på segmentet 20 – 40 fot, två starka varumärken, en enda hypermodern produktionsanläggning och riktade insatser vad avser geografisk marknadsbearbetning samt med rätt kostnadskostym”, säger R12:s delägare Per Hesselmark i pressmeddelandet.

Verksamheten i Storebro kommer R12 att överlåta till Roger von Haugwitz, som kommer att jobba med att vidareutveckla såväl varumärket som produktionen på orten.

Investeringsbolaget R12 äger ett flertal mindre och medelstora företag, däribland hissföretaget Cibes Lift AB, återvinningsbolaget MEWAB, rullstolstillverkaren You-Q , kretskortstillverkaren NCAB, blomstervårdsbolaget Chrysal, samt den välkända underklädeskedjan Twilfit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *