Ökat antal omkomna vid sjöolyckor

26 personer omkom inom den svenska sjöräddningens ansvarsområde under 2005. Det är en ökning med 8 personer jämfört med 2004. Antalet saknade personer är 7.

Sjöräddningscentralen i Göteborg har under förra året genomfört ledningen av 981 sjöräddningsuppdrag vilket är 50 fall flera än under 2004, en ökning med 5,4 procent. För att klara detta har 1633 svenska och 10 utländska yt- och flygenheter engagerats.

Målsättningen för sjöräddningen är att en nödställd ska kunna nås inom 90 minuter i 90 procent av alla fall från det att ett sjöräddningslarm har inkommit till sjöräddningscentralen. Målet har uppnåtts med god marginal. I 99 procent av larmen har enheter varit på plats inom stipulerad tid.

För ytterligare upplysningar:
Ulf Hallström, chef för Sjöfartsverkets sjöräddnings- och beredskapsenhet, tel. 011-19 11 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *