”Säker kurs” – pilotprojekt för säkrare navigering

Många fritidsbåtsägare väljer idag att använda sig av privatproducerade digitala sjökort hellre än att krångla med att uppdateringen av de officiella pappersjökorten. Några officiella elektroniska sjökort finns dessvärre inte idag, vilket är något som den danska Geodatastyrelsen har tagit fasta på. Under sommaren kommer man i samarbete med svenska Seapilot AB att samla in information om hur elektroniska sjökort används, i syfte att utveckla ett nytt officiellt navigationssystem för fritidsbåtar.


Foto:

Idag är det endast officiella pappersjökort som accepteras som huvudsakliga navigeringshjälpmedel i danska vatten. Uppdateringar till dessa finns att ladda ner på danska Geodatastyrelsens webbplats, men den manuella processen med att uppdatera papperssjökorten är både krånglig och tidskrävande. Därför är det många som struntar i att uppdatera dem och helt enkelt navigerar i blindo – eller efter ren vana. Det vanligaste alternativet, som de allra flesta fritidsbåtsägare väljer, är dock att skaffa privatutvecklade elektroniska sjökort. Den danska Søfartsstyrelsen godkänner emellertid inte dessa som primära navigationsmedel och några officiella digitala sjökort finns inte i dagsläget. Därför har Geodatastyrelsen nu anlitat svenska Seapilot AB (som ägs av True Heading AB (publ)) för att utveckla ett nytt navigeringssystem med officiella digitala sjökort speciellt avsedda för fritidsbåtar.

Enligt projektledaren, Stig Gelslev, önskar Geodatastyrelsen i framtiden ta ett större ansvar för att göra navigeringen i danska vatten så säker som möjligt för fritidsbåtar och detta projekt, som går under namnet ”Säker kurs”, är ett steg på vägen. Till en början kommer projektet att innefatta insamling av data och praktiska erfarenheter gällande hur navigatörerna använder de elektroniska sjökorten med hjälp av programvara som framställts av Seapilot AB. Informationen ska sedan ligga till grund för utvecklingen av det nya navigationssystemet.

Geodatastyrelsen söker för närvarande efter 200 fritidsbåtsägare som vill delta i projektet, som kommer att hållas i vattnen mellan den Svenska västkusten och Danmark under perioden mellan den 1 maj till 29 september i år. Testerna kommer att utföras med nya officiella elektroniska sjökort som producerats av Geodatastyrelsen och Svenska Sjöfartsverket, och som kompletterats med uppgifter från danska Meteorologiska institutet och Søfartsstyrelsen. Projektdeltagarna kommer att få använda sig av iPad (version 2 eller högre) alternativt iPad Mini (version 1 eller högre) – båda ska ha inbyggda 3G/GSM-anläggningar. Även iPhone 4 (eller högre) kan användas som ett backup.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *