Simborgarmärket stolt 75-årsjubilar

Simborgarmärket firar i juli månad 75 år. Märket har en stolt historia bakom sig och har varit en viktig pusselbit i arbetet med att minska landets drunkningsolyckor. Årets märke är, precis som under det allra första året, färgat i guldgult och blått.Årets färger: guldgult och havsblått

Simborgarmärket initierades av tidningen Dagens Nyheters dåvarande sportchef David Jonason, även kallad Mr Jones. Han kom att kontakta Svenska Simförbundet. Anledningen till Davids engagemang var att skapa ett årligt kunskapstest av simkunnigheten för att minska drunkningsolyckorna.

Provets utveckling
Till en början var sträckan som provtagarna skulle simma 200 meter för män och 150 meter för kvinnor. Snart insåg Simförbundet att det var lika långt att simma vid ett båthaveri oavsett om den utsatte var man eller kvinna. Det fick därför bli samma sträcka för båda könen. Märket var till för vuxna. Därför sattes först en sextonårsgräns. Den blev sedermera ändrad till fjorton år för att till slut försvinna helt.

Ett ständigt ökat antal deltagare
DN hjälpte till att marknadsföra märket och redan första året var det 19 000 människor som tog tag i utmaningen. Priset för märket var då två kronor. Året var 1934. År 1941 var det 57 000 deltagare och fjorton år senare hade antalet deltagande simmare vuxit till över 100 000 personer. I slutet av 1960-talet var märkesförsäljningen uppe på över en halv miljon exemplar. Detta trots att provtillfällena enbart låg under ett par veckor under sommaren med Simningens dag som inledande dag.

Simborgarvalsen
Under simborgarmärkets glansdagar under 1960-talet skrev Thore Skogman låten Simborgarvalsen. Låten blev en hit och har idag fått något av en kultstatus. Låten är idag givetvis simborgarmärkets ”egen” melodi. Thores text visade på vikten av simborgarmärket. Det var ett led i att utveckla simkunnigheten bland allmänheten. Det är också mycket tack vare märket. Det satte rampljuset på vikten av simkunnigheten och var bidragande till att simningen blivit en del av skolundervisningen som antalet drunknade per år har minskat år från år. När märket startades drunknade över 500 människor per år i de svenska vattnen. De senaste åren har siffran legat på runt 100 drunknade per år.

Tappad tradition
År 2008 var antalet försålda märken nere på 80 000 stycken. Traditionen att gå och ta simborgarmärket varje år har tyvärr försvunnit. I och med firandet av 75-årsdagen hoppas nu Svenska Simförbundet och Livräddningssällskapet att väcka traditionen till liv igen. Under Vansbrosimningen 10-12 juli 2009 inleds firandet med uppvisningar av olika slag. Själva födelsedagen inföll den 13 juli. För den som vill ta provet, finns chansen i ytterligare några veckor. Årets märke är guldgult och blått, precis som det allra första märket som tillverkades.