De första fritidsbåtarna k-märkta

För första gången och som första land i Europa har Sjöfartsmuseet i år börjat k-märka båtar av fritidsmodell. Det är ett led i att uppmärksamma fritidsbåtens betydelse för Sveriges kulturarv och moderna historia.

Sjöfartsverket har sedan många år tillbaka arbetat med att skydda och bevara äldre fartyg. Ett av de medel som verket kunnat ta till är en k-märkning. Liksom k-märkning av ett hus betyder det att fartyget anses som en del av det kulturhistoriska arvet och därmed är väl värt att bevara.


Foto: Stefan Evensen, SMM

Tidigare enbart för yrkesmässig trafik
Tidigare regler har angett att ett fartyg som kan k-märkas ska ha använts i yrkesmässig trafik. Det finns ungefär 80 stycken k-märkta fartyg i Sverige. Alla är de yrkesmässiga fartyg. Under våren har tre fartyg fått k-märkning. Det är Gerda, Svanevik och N.A. Båth. Men nu har Sjöfartsverket fått ytterligare befogenheter. Från och med i år är det möjligt för verket att k-märka kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar.

Vackra svenska träbåtar
Intresset för fritidsbåtar i Sverige är enormt. Båtlivet har sedan 1900-talets början mer eller mindre varit en folkrörelse i landet. Tack vare de duktiga svenska varven har också väldigt många vackra träbåtar byggts, båtar som underhålls och bevaras väl. Det är dessa båtar som nu står i fokus för Sjöfartsverkets k-märkning .

De åtta första båtarna
Hittills har åtta båtar k-märkts . Syftet är att uppmuntra båtägare till att vårda och väl bevara det som är ett svenskt kulturarv. Båtarna som har fått utmärkelsen är som följer:
– Sonja, motorkryssare. Konstruktör: Jac M Iversen. Byggd på Gräddö år 1954.
– Rima, internationell jaktseglare. Konstruktör: Eric Salander. Byggd på Tynningö år 1937.
– Nabben II, långedragsjulle. Konstruktör: Hjalmar Olsson. Byggd på Orust år 1932.
– Motorbåten, ruffbåt typ B. Konstruktör: Jac M Iversen. Byggd år 1930, varvet okänt.
– Lilli, snipa. Konstruktör: Bröderna Olsson. Byggd på Orust år 1951.
– Helmy S/Y, folkbåt (segelbåt). Konstruktör: Tord Sundén. Byggd på Rotholmen år 1945.
– Esso, förruffad passbåt. Konstruktör: C.A. Fagerman. Byggd på Lidingö år 1930.
– Arö I, passbåt av tyen Realloy Pilen. Konstruktör: Lage Eklund. Byggd på Orust år 1954. Den enda av de k-märkta båtarna som delvis är gjord i plats. Däcket är dock av trä.

Ägare kan söka om k-märkning
Ägare till båtar som kan vara föremål för k-märkning kan skicka in en ansökan till Sjöfartsverket. På www.maritima.se, samlingssidan på Internet för Statens maritima museer, finns ansökningshandlingar för den privatperson som vill k-märka sin juvel. Ansökningsomgångar sker två gånger per år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *