Stöd till kulturhistoriska fartyg

Varje år får några av de kulturhistoriska fartyg som seglar på de svenska vattnen ett stöd från Sjöhistoriska museet, för bevarandeinsatser. Stödet delas ut till ett vitt spann av båtmodeller över hela landet. I år har nio båtar beviljats stöd till en totalsumma om totalt 1 miljon kronor.


Foto: Mariefred på uppdrag

Nu har årets stöd för kulturhistoriskt intressanta fartygs fördelats av Statens maritima museer. Nio fartyg får dela på en miljon kronor för bevarandeinsatser. Stödet är ett led i arbetet för att bevara fartygen för sam- och framtiden och ett led i att uppmärksamma fartygens betydelse i ett historiskt perspektiv.
Viktigt stöd
Stödet till båtarna har delats ut av Sjöhistoriska museet sedan år 1991. I första hand är stödet menat som en hjälp för de bevarandeinsatser som behövs för att underhålla och reparera båtar och fartyg som är k-märkta. För att komma i fråga för stöd krävs en ansökan. I år hade ansökningar kommit in från 27 olika fartyg, med den totala summan om 4 miljoner. Fördelningen av stödet beslutas i samråd med Arbetets Museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och rikstäckande föreningar för historiska fartyg. Stor vikt har lagts vid att fartygen ska vara av olika kategorier och fördelningen av resurser över landet.
En bit på vägen.
Totalt har i år nio stycken fartyg beviljats bidrag. De får dela på en miljon kronor. Bidraget täcker inte den totala kostnaden för bevarandeinsatserna, men kan ses som ett stöd och en hjälp. Syftet är att stimulera fartygsägare att underhålla och renovera båtarna för framtiden. Stödet är också menat att skapa ett engagemang kring fartyg av kulturhistoriskt värde.
Segelfartyg
Totalt har ni stycken fartyg fått ta del av stödet. De får dela på en miljon kronor. De flesta av dem är segelfartyg runt om i vårt land. De segelfartyg som fått stödet är Deodar i Stockholm, Helene i Ystad, Kvartsita i Grundsund och Pamela i Ekenäs. Deodar är ett engelskt träfartyg från 1911 som varit hos sin nuvarande ägare sedan 1972. Helene är en galeas byggd i Ystad år 1916 och är byggd i furu och ek. Hon gick i fraktfart fram till och med år 1965 och har även fungerat som teaterbåt. Hon ägs idag av Ystads Segelfartygsförening. Den tvåmastade skonaren Kvartsita byggdes i Råå år 1945 som ett fartyg för kvartsfrakter mellan Höganäs och Dals bruk. Hon seglar idag med lägerskolor och föreningar. Pamela är ett fiske- och fraktfartyg byggd år 1916 i Studseröd, Skredvik. Hon renoveras med mål att få henne i originalskick av nuvarande ägare.

Övriga fartyg
De övriga fartyg som fått stöd är ångfartyget Engelbrekt i Leksand, passagerarångfartyget Mariefred i Mariefred, fiskefartyget Nordvåg i Träslövsläge, vedettbåten Sprängaren på Gålö och motortorpedbåten T56 på Gålö. Engelbrekt byggdes av Motala Verkstad i Göteborg år 1866 som ett passagerarfartyg, vilket hon utgör än idag. Mariefred är ett klassiskt passagerarångfartyg från 1903. Hon byggdes på Södra Varvet i Stockholm och har gått i trafik sedan dess. Vedettbåten Sprängaren är byggd år 1918 på Motala Verkstad. Sprängaren har tjänstgjort inom marinen fram till 1960-talet och fungerat som bogserbåt efter det. Hon deltog bland annat i bärgningen av Vasa. T56 är en motortorpedbåt byggd på Gålö, som idag ägs av Ångbåts AB Polsjärnan. Hon bevaras som ett teknikhistoriskt minne.

Mer om fartygen går att läsa på www.maritima.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *