Än fler fritidsbåtar får en K-märkning

I dagarna meddelade Sjöhistoriska museet att ytterligare 11 privata fritidsbåtar K-märkts. Märkningen är ett led i att bevara och framhäva vackra och välhållna exemplar av de populära fritidsbåtar som blivit så älskade av en stor del av den svenska befolkningen.


Foto: Anna

År 2009 införde Sjöhistoriska museet ett frivilligt system med K-märkning av fritidsbåtar. Syftet är att bidra till bevarandet av båten som kulturarv och för att uppmärksamma den betydelse fritidsbåtarna har och har haft i Sverige under årens gång. Sedan dess har över 50 båtar K-märkts, och nu tillkommer ytterligare 11 stycken. Det kommer att uppmärksammas inte minst på de två båtmässorna som är på gång i Stockholm respektive Göteborg.

Ägarna söker
Systemet med K-märkning av fritidsbåtarna är helt frivilligt. Det är upp till den enskilde båtägaren att skicka in en ansökan till Sjöhistoriska. Kraven för att få en K-märkning är enkla och tydliga. Båten ska ha varit sjösatt före ingången av år 1965 och vara av en sedvanlig svensk typ. Märkningen är ett led i museets arbete för att synliggöra och tydliggöra den betydelse dessa båtar har och innebär en kulturhistorisk märkning.

Segelbåtar
De elva nya båtar som fått en K-märkning skiljer sig från mängden i så måtto att det handlar om fler segelbåtar än motorbåtar. Flera av dem är ganska så små och de allra flesta finns i Stockholmstrakten, även om någon faktiskt har sitt hem i Jämtland. Bland de K-märkta segelbåtarna märks modeller som Stjärnbåten Gudingen, Andungen Amanda, Vindö 30:an Malou och långedragsjullen Anna. Gudingen är en enkel ungdomsbåt som rönte stort intresse under 1950- och 1960-talet. Men det finns också mer unika båtar som en specialdesignad båt vid namn Beguine. De andra segelbåtarna som lyckats få en K-märkning är Kystkryssaren Fiorella, byggd i Norrtälje år 1950, Skärgårdskryssaren Pepita II konstruerad av Gustaf Estlander,

Motorbåtarna
Motorbåtarna varierar desto mer i storlek. Albertina är en stor salongskryssare som sjösattes så tidigt som år 1920 och konstruerades av CG Pettersson. Samma konstruktör står också bakom den dubbelruffade halvsalongsbåten Tatjana III, sjösatt år 1929. Äldst i gänget är dock en Salongsbåt från Gustaf Ericssons Automobilfabrik i Stockholm. Hon heter Vi Tre och har även hon konstruerats av CG Pettersson. Hon tillhör den allra första generationen fritidsbåtar i Sverige.

Bland de K-märkta juvelerna har också en plastbåt fått ta plats bland de många träbåtarna. Det är motorbåten Glasspar G3. Det är faktiskt en amerikansk båt skapad av konstruktören Bill Tritt. Glasspar sjösattes år 1960 och har fått bevara sitt exakta utseende, trots att hon en gång var i mycket dåligt skick.

Utdelning
K-märkningen kommer att delas ut till de utvalda båtarna på de två mässorna som är på ingång: Båtmässan i Göteborg och Allt-för-sjön i Stockholm. Varje ägare får ett intyg. Även årets första temakväll som Sjöhistoriska arrangerar kommer att tillägnas de nya K-märkta båtarna.


Foto: Glasspar G3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *