Antalet drunkningsolyckor 2013 det högsta på sju år

Enligt en sammanställning som gjorts av Svenska Livräddningssällskapet, SLS, var det i fjol hela 129 personer som omkom i Sverige genom drunkningsolyckor, vilket är 32 fler än året innan – och det högsta antalet på sju år. Precis som tidigare år var majoriteten av de omkomna män i övre medelåldern. Badolyckorna har också ökat markant, medan antalet drunkningstillbud där de omkomna var under 19 år har minskat de senaste åren, om än marginellt.

Tunna vårisar och varm sommar bidragande orsaker
Under 2012 omkom totalt 97 personer genom drunkning, varav tjugo i olyckor relaterade till bad. Förra året hade denna siffra nära nog fördubblats till 39 personer, vilket troligtvis kan härledas till den varma och soliga sommaren. Redan i början av året var det emellertid ett flertal tragiska drunkningstillbud som skedde i samband med att personerna vistades ute på de tunna vårisarna, vilket tidigt bidrog till att öka den dystra årsstatistiken.

Nio av tio är män
Under de föregående fyra åren innan 2013 låg antalet drunkningsolyckor under 100, men även tidigare har majoriteten av de omkomna varit äldre män. I hela 90% av de rapporterade fallen var personen en man och enligt 2013 års statistik var 91 av de omkomna över 50 år. 31 av dessa var i sin tur över 70 år. När det gäller omkomna barn och ungdomar yngre än19 år, så har dock antalet minskat från 9 personer 2011 till 7 personer både 2012 och 2013.

Isarna fortfarande opålitliga i söder
Realistiskt sett kommer nog Svenska Livräddningssällskapets nollvision för antalet drunknade aldrig att uppfyllas – inte så länge människor faktiskt vistas i närheten av vatten, men förhoppningsvis kan statistiken bidra till att folk blir försiktigare och tänker sig för en extra gång innan de beger sig ut på sjön ensamma och/eller utan flytväst. Och det gäller givetvis både sommartid och vintertid. Den här vintern har exempelvis varit ovanligt mild och isläggningen kom senare än på många år. Nu har kylan äntligen börjat göra sitt och de flesta vattendrag har frusit till, men efter bara några veckors kallt väder är isarna fortfarande ganska förrädiska, särskilt i de södra delarna av landet. Så den som t ex planerar att ge sig ut och pimpla eller åka skridskor på någon av de sydligare insjöarna, inklusive Mälaren, bör nog avvakta ett par veckor till för att vara på den säkra sidan. Och glöm inte att ta med lämplig säkerhetsutrustning när ni faktiskt ger er av.

Foto: Justin Doub/www.flickr.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *