Nytt projekt för återvinning av fritidsbåtar

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund har tillsammans med Stena Recycling AB och Båtskroten Sverige AB nyligen sjösatt ett projekt där målsättningen är att bygga upp ett landsomfattande system för återvinning av fritidsbåtar. Meningen är att det ska finnas ett nätverk av företag över hela landet som ska kunna ta emot, förbereda och bearbeta båtarna för återvinning. Tidigare har det inte riktigt funnits behov av något liknande system, men klimatet har förändrats på marknaden och tiden är nu mogen för att börja återvinna de allra äldsta båtarna.

Sverige är ett av de mest båttäta länderna i världen och det finns idag ca en miljon båtar runt om i våra vatten. Många av dessa börjar nu bli till åren och även om en välskött 70-talsbåt i glasfiberarmerad plast förmodligen håller ett bra tag till så har andrahandsvärdet på äldre båtar överlag sjunkit snabbt de senaste åren. Samtidigt har båtägare och spekulanter börjat ställa allt högre krav och efterfrågan på nya båtar har ökat så smått igen. Det har med andra ord blivit svårare att bli av med de riktigt gamla båtarna genom försäljning och därmed har det också skapat ett behov av ett fungerande återvinningssystem som kan ta hand om båtarna ingen vill ha.

Genom att förse båtägarna med ett prisvärt och smidigt system som möjliggör inlämning och miljövänligt omhändertagande av uttjänta båtar minskar också risken att gamla båtvrak blir stående på uppställningsplatser, hamnar ute i naturen eller ligger och förfaller längs stränderna. De tar inte bara upp plats och ser illa ut – olja, bensin, batterisyra, hälsofarliga bottenfärger och andra kemikalier, som är vanliga i äldre båtar, kan med tiden lakas ut i sjöar och grundvatten och utgöra en fara för både växter och djurliv, inklusive oss människor. Det finns således många goda anledningar till att lämna sin gamla båt till återvinning snarare än att låta den stå bortglömd i något hörn på båtklubben eller hemma på tomten.

Återvinningsprojektet finansieras dels av pengar som skjutits till av Tillväxtverket och Havs- och Vattenmyndigheten, dels av parterna som ingår i projektet. Själva uppbyggnaden av nätverket kommer att pågå fram till och med andra halvåret 2015, varpå systemet beräknas tas i bruk.

För mer information om projektet, besök: http://www.sweboat.se/atervinning-av-batar.aspx

Foto: John Kavanagh/jkavo – www.flickr.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *