Årets Båtkommun 2014 ska utses

Båtbranschens Riksförbund, Sweboat, genomför varje år en undersökning bland Sveriges kommuner för att kartlägga vilka förutsättningarna som finns för båtlivet runt om i landet. Med undersökningens resultat som bakgrund utses också Årets Båtkommun – en utmärkelse som tilldelas den kommun som utmärkt sig lite extra genom att underlätta eller förbättra möjligheterna till ett givande båtliv för invånarna.

Undersökningen görs via en enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, samt ett antal privata näringslivsaktörer och båtklubbar i början av året. I fjol inkom svar från i stort sett alla kustkommuner, vilket gav ett mycket bra och tillförlitligt underlag och man hoppas på samma gensvar i år. Enkäterna har precis börjat distribueras till kommunerna och i maj avslöjas vilken av dem som blir Årets Båtkommun 2014.

I årets undersökning fokuserar Sweboat lite extra på att kolla upp hur förberedda kommunerna är på den kommande miljölagstiftningen gällande latrintömning och båtbottentvätt som träder i kraft den 1:a april 2015. Efter detta datum blir det förbjudet att tömma båttoaletten till sjöss och alla båtar med toalett ombord måste således installera en latrintank som kan tömmas i land. Därmed skärps också kraven på kommunerna att se till så att det finns tömningsstationer tillgängliga i hamnarna. Redan i år kommer det dessutom att införas skarpare krav för tvättanläggningar.

Övriga faktorer som behandlas i undersökningen är hur engagerad kommunen är i det lokala båtlivet, vilken service som erbjuds för båtfolket och hur långa kötiderna är för att få en båtplats. Just bristen på båtplatser är idag ett betydande hinder för den som gärna vill skaffa en egen båt. Men tidigare års undersökningar har redan stimulerat kommunerna till att bli mer proaktiva och på många håll diskuteras möjligheterna att skapa fler båtplatser för att reducera kötiderna.

Genom att lyfta fram kommuner som gör det lilla extra för att främja båtlivet och därigenom tydliggöra skillnaderna mellan olika kommuner hoppas Sweboat kunna inspirera till förändringar i fler kommuner och påverka de lokala politikerna att ta ett större ansvar.

Foto: Guillaume Baviere/www.flickr.com