Båtsamverkan minskar stöldrisken

Båtägare har i alla tider varit utsatta för klåfingriga stöldligor som framför allt siktat in sig på utombordsmotorer och stölderna har bara fortsatt öka. På de flesta håll i landet har det inte skett några större överraskningar i statistiken sedan mitten av 1980-talet. Under första halvåret 2014 stals det enligt Brottsförebyggande rådet ca 1 000 båtmotorer i Sverige, vilket är ungefär samma siffror som föregående år.

I Skåne inkom hela 47% fler polisanmälningarna av stulna båtmotorer under den första halvan av 2014 och i Stockholmsområdet ökade motorstölderna med 44% under det första kvartalet – jämfört med motsvarande perioder förra året. Men i Västra Götaland kunde man faktiskt konstatera en ganska rejäl minskning av motorstölderna – från 221 stycken under våren 2013 till 195 stycken i år. En bidragande orsak till den positiva nedgången är med största sannolikhet Båtsamverkanprojektet som Polisen i Västra Götaland dragit igång i samarbete med försäkringsbranschen.

Det är inte ovanligt att tjuvarna stjäl hela båtar – ofta flera åt gången – och förflyttar sig till en plats där de kan ta loss motorerna i lugn och ro. Båtarna lämnas sedan kvar i vattnet och får flyta iväg vind för våg, så även om de återfinns är de ofta ganska tilltygade. Syftet med Båtsamverkanprojektet är att förhindra stölder och skadegörelse av fritidsbåtar genom att uppmuntra båtägarna själva att samverka och tillsammans hålla koll på varandras båtar.

Hamnar och båtklubbar ligger ofta lite avsides, utanför bebodda områden, och tjuvarna har vanligtvis inga problem att ta sig in, sno åt sig det de vill ha och ge sig iväg utan att någon hinner uppmärksamma dem. Men om det ständigt finns mobil- och kamerabeväpnade människor på plats som kan ta foton och snabbt ringa polisen blir det betydligt svårare för bovarna att slinka undan obemärkta. Mer troligt är att de helt sonika avbryter stöldförsöket om de märker att de inte är ensamma i hamnen. Och det är just den förebyggande effekten man är ute efter.

Polisen rekommenderar att alla båtägare går med i Båtsamverkans Facebookgrupp, där de bland annat delar med sig av brottsförebyggande tips. De ser också gärna att varje båtklubb kommunicerar via ett privat forum, såsom en sluten Facebook-grupp, för att styra upp och organisera sin samverkan.

Foto: Tobias Abel – www.flickr.com/photos/lennox_mcdough/

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *