Brist på kommunala båtplatser

Under den gångna vintern har Sweboat för andra året i rad kartlagt hur landet ligger för båtlivet i de olika kommunerna i landet. Resultatet av undersökningen visar att tillgången till kommunala båtplatser varierar stort beroende på vilken kommun det gäller. Även priset på båtplatserna varierar kraftigt över landet.


Foto:

Sweboat har för andra vintern i rad genomfört en stor undersökning om hur båtlivet ser ut i vårt avlånga land. Mängder med kommuner, båtklubbar och privata aktörer har deltagit med sitt deltagande, och sina uppgifter om hur båtlivet egentligen ser ut. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan olika kommuner.

Kö till båtplats
En av de saker som skiljer kommunerna mest är tillgång och pris på kommunala båtplatser. Kötiderna varierar beroende på vilken kommun hamnen ligger i. I snitt får en båtägare vänta i 25 månader för att få en båtplats. Trots den långa kötiden är resultatet bättre än förra året. Då var väntetiden i genomsnitt faktiskt hela fyra månader längre. Det betyder dock inte att kötiden kortats i alla kommuner. I vissa kommuner har kötiden blivit än längre. Det är heller inte alla kommuner som ens kan erbjuda en båtplats till en båtägare. Där är det privata hamnar och båtklubbar som driver alla hamnar.

Undersökningen
Undersökningen av förutsättningarna för båtlivet i Sverige genomförs på frivillig basis. En enkät utvecklad av Sweboat skickas till kommuner, båtklubbar och privata aktörer. De fyller i en enkät med diverse frågeställningar och skickar tillbaka den till Sweboat. Andelen svarande kommuner är stor. De flesta kustkommuner deltar till exempel i undersökningen. Det gör att undersökningen ger en bra bild av hur förutsättningarna för båtlivet faktiskt är i landets olika delar.

Frågeställningar
Förutom kötider och hamnplatser kartläggs bland annat priset på gästplatser och vinteruppläggsplatser, förekomsten av båtbottentvättar, sugtömningsstationer, service vid gästplatser, förekomst av återvinningsstationer och medlemsavgifter för båtklubbarna. Sweboat passar samtidigt på att ta sig en titt på de framtida kommunala investeringarna som planeras för fritidsbåtsprojekt i de olika kommunerna.

Syfte
Syftet med undersökningen är att sätta fokus på de frågeställningar som är viktiga för båtägare och båtlivet i landet. Målet är att båtlivet ska hålla hög kvalitet, vara miljövänligt och tillgängligt för så många som det bara är möjligt, enligt Mats Eriksson, vd på Sweboat.

Årets båtkommun
Resultatet av undersökningen sammanställs i sin helet under våren. Då passar även Sweboat att kora årets båtkommun, med undersökningen som grund. Varje svar sammanställs till poäng och den med högst poäng ses som den bästa båtkommunen. Förra året korades Nynäshamns Kommun till årets båkommun, inte minst tack vare den starka utvekcklingen av hamnarna i kommunen. Andra kommuner som landade högt på listan var Strömstad (2:a), Karlshamn (3:a), Pietå (4:a) och Valdemarsvik (5:a).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *